Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 17488Ngày cập nhật 10/02/2020

        Ngày 21 tháng 01 năm 2020, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 278  /QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung Quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá doanh nghiệp thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh. gồm 3 chương, 11 điều

Áp dụng đối với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

Kết quả doanh nghiệp thân thiện môi trường được công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới hằng năm (Ngày 05 tháng 6) trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.776.032
Truy cập hiện tại 8.205