Tìm kiếm
Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp huyện Nam Đông lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025
False 2622Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp huyện Nam Đông lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025 các nội dung quan trọng, trong đó hình thức và thời gian tổ chức:

 

a) Đối với các xã, thị trấn:

- Hình thức: Tổ chức “Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến”.

- Thành phần, số lượng đại biểu:

+ Đơn vị có dưới 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức Hội nghị toàn thể. Đơn vị có trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức Hội nghị đại biểu, số lượng đại biểu do đơn vị tổ chức quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã.

+ Thành phần: Đại biểu khách mời; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc; điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác; gương người tốt, việc tốt (đại biểu điển hình tiên tiến khoảng 70%; đại biểu khách mời khoảng 30%).

- Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày và hoàn thành trong quý I/2020. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện sẽ chỉ đạo điểm Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến tại xã Hương Lộc vào Quý I/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

b) Đối với cấp huyện:

- Hình thức: Tổ chức “Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến”.

- Thành phần, số lượng đại biểu: + Thành phần: Đại biểu khách mời; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua; gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác; gương người tốt, việc tốt (do tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của đơn vị cơ sở lựa chọn theo phân bổ đại biểu của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện); chú trọng lựa chọn cá nhân trực tiếp sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu; đại biểu nữ, đại biểu dân tộc, đại biểu đại diện các thành phần kinh tế... Số lượng: Tối đa 300 đại biểu (đại biểu điển hình tiên tiến khoảng 70%; đại biểu khách mời khoảng 30%).

- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, hoàn thành trong quý II/2020

(Chi tiết theo Kế hoạch đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 971