Tìm kiếm
Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới
False 2205Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng đối với 03 tập thể và 05 cá nhân, cụ thể:

I. Tập thể:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Thượng Quảng

2. Thôn 2, xã Thượng Quảng

3. Thôn 7, xã Thượng Quảng.

II. Cá nhân:

1. Bà Hồ Thị Thám, thôn 1, xã Thượng Quảng

2. Bà Hồ Thị Ướch, thôn 2, xã Thượng Quảng

3. Ông Trần Văn Chia, thôn 4, xã Thượng Quảng

4. Ông Trần Đình Chủng, thôn 6, xã Thượng Quảng

5. Ông Phạm Thọ, thôn 7, xã Thượng Quảng.

(Chi tiết theo Quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 969