Tìm kiếm
Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019
False 2117Ngày cập nhật 10/01/2020

Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019, trong đó, khen thưởng 07 cơ quan, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019, gồm:

1. Phòng Nội vụ huyện;

2. Phòng Tư pháp huyện;

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

5. UBND xã Thượng Lộ;

6. UBND xã Hương Sơn;

7. UBND xã Hương Phú.

(Chi tiết Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 927