Tìm kiếm
Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
False 1597Ngày cập nhật 10/01/2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết HĐND cấp mình để xây dựng chương trình, kế hoạch phát động thi đua, đề ra tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hướng phong trào thi đua đến các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết của cấp mình để phát động thi đua.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng 3 nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

3. Thi đua thực hiện phong trào phát triển văn hóa - xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình xã hội hóa giáo dục, y tế, thể dục thể thao; các chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo gắn với kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện. Quan tâm chỉ đạo tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, thực hiện tốt chính sách khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, nhất là những người lao động trực tiếp ở cơ sở.

4. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, giải quyết tốt việc khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị trong cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức hội đoàn viên thực hiện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, tập trung tuyên truyền, giáo dục nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn vào các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm.

6. Phong trào thi đua năm 2020 được chia thành 02 đợt như sau:

+ Giai đoạn 1 (từ đầu năm đến ngày 30/6/2020): Phát động các phong trào thi đua với tinh thần thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

+ Giai đoạn 2 (từ ngày 01/7/2020 đến đến hết năm 2020): Thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

(Chi tiết file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 922