Tìm kiếm
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
False 1601Ngày cập nhật 10/01/2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 33/UBND-NV về việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế", cụ thể:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp triển khai tổ chức xét chọn, giới thiệu từ 01 đến 02 cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu… Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên từng lĩnh vực: lao động sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; giáo dục và đào tạo; thể dục thể thao; công tác xã hội, từ thiện, đóng góp thiết thực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

c) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú. d) Thành tích, tiêu chí đánh giá xét tặng danh hiệu năm được thực hiện từ 01/3 năm trước đến thời điểm xét tặng.

2. Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xét chọn và giới thiệu cá nhân tiêu biểu đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn nêu trên thuộc ngành Giáo dục.

3. Hồ sơ đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 13/01/2020 để tổng hợp, xét chọn 01 đến 02 cá nhân tiêu biểu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm:

a) Tờ trình kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các địa phương, đơn vị hoặc văn bản đề cử, giới thiệu của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội (những đơn vị không thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng).

b) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng (có mẫu kèm theo).

c) Bản photo các quyết định, chứng nhận và các văn bản có liên quan.

d) Đối với người đứng đầu các đơn vị sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thì ngoài các điều kiện trên, phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, môi trường và báo cáo kết quả kiểm toán (nếu có).

(Chi tiết theo file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 974