Tìm kiếm
Chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh
False 4329Ngày cập nhật 22/12/2019

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Nguyên tắc, điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

Đối với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho thuê hoặc bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân phải có một trong các điều kiện sau:

1. Có Quyết định, Văn bản bố trí nhà ở của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị giao quản lý nhà, đất trước ngày 16/02/2007.

2. Được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép cải tạo, sửa chữa, nâng cấpnhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với trường hợp không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng của ngôi nhà.

3. Có hợp đồng thuê nhà ở hoặc được bố trí trước ngày 16/02/2007 của cơ quan có thẩm quyền bị di dời, nhưng nhà nước không có nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để tiếp tục cho thuê hoặc bố trí (gọi tắt là cho thuê nhà ở) thì được hỗ trợ bằng tiền.

4. Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan, tổ chức, đơn vị cho thuê nhà ở hoặc bố trí nhà ở mà  cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã giải thể nhưng tại thời điểm di dời không có hợp đồng cho thuê nhà ở hoặc Quyết định, văn bản bố trí nhà ở thì giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi giải tỏa di dời có trách nhiệm xác nhận thời điểm ở của các hộ gia đình, cá nhân để được hỗ trợ di dời theo quy định.

5. Có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ di dời, giải tỏa. Nếu không có  hộ khẩu thường trú tại địa chỉ di dời, giải tỏa thì Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có nhà ở thuộc diện di dời xác nhận đang sinh sống ổn định tại địa chỉ di dời, giải tỏa.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.534
Truy cập hiện tại 1.405