Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động “Hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2019
False 24092Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 11/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động “Hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2019

Kết quả đã có 02 tập thể và 03 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện  tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động “Hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2019.

1. Về tập thể:

- Hội Nông dân xã Hương Hòa;

-Hội Nông dân xã Thượng Lộ.

2. Về cá nhân:

- Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Hòa;

-Ông Trần Đình Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Nhật;

Ông Trần Văn Từ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Lộ.

(Chi tiết tại Quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.713