Tìm kiếm
Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 5226Ngày cập nhật 30/11/2019

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2071/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

(Chi tiết tại Phụ lục I.1 và I.2 đính kèm).

2. Tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

(Chi tiết tại Phụ lục II.1 và II.2 đính kèm).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2018./.

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 919