Tìm kiếm
Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn quy hoạch
False 12286Ngày cập nhật 13/11/2019

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số 3188/STC-TCĐT về việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn quy hoạch.

Căn cứ Luật quy hoạch và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/09/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12873/BTC-ĐT ngày 25/10/2019 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý:

1.Thực hiện việc đăng ký mã số Đơn vị quan hệ ngân sách cho nhiệm vụ quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền giao như một dự án đầu tư được quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

2. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ quy hoạch thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016, số 82/2017//TT-BTC ngày 15/8/2017, số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.470
Truy cập hiện tại 3.724