Tìm kiếm
Mức xử phạt liên quan đến rác thải rắn sinh hoạt, rác thải rắn xây dựng và vệ sinh cá nhân
False 5530Ngày cập nhật 16/10/2019

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh, ngày 21/6/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 3976/UBND-TN về hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi phạm quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong đó mức xử phạt liên quan đến rác thải rắn sinh hoạt, rác thải rắn xây dựng và vệ sinh cá nhân được quy định cụ thể như sau:

 

1. Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức phạt 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng).

2. Hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng xử phạt theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức phạt 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).

3. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng xử phạt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức phạt 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng).

4. Hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị xử phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức phạt 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng).

5. Hành vi chôn, lấp, đổ, thải, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp trái với quy định về bảo vệ môi trường; tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý xử phạt theo quy định tại Khoản 9 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; xem xét tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính - Tính theo khối lượng đổ thải và mức độ nguy hại của chất thải).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.930
Truy cập hiện tại 941