Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông
False 34913Ngày cập nhật 26/09/2019

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Kế hoạch tập huấn Luật Quốc phòng

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

2

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2019

Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

3

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

4

Kế hoạch tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019

Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

5

Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung thu

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

6

Kế hoạch tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng làng thôn văn hóa tại tỉnh

Trung tâm VH-TT, TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

7

Kế hoạch khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường sau bão, lũ

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

8

 Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

9

 Kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

10

Kế hoạch khuyến công năm 2020 nguồn vốn tỉnh, huyện

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

11

Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2020

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

12

Kế hoạch xây dựng Chợ văn minh thương mại năm 2020

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

13

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

14

  Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

15

  Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 tại các phòng, ban

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

16

  Quyết định Phê duyệt danh sách các hộ tham gia dự án Cam

Phòng NN và PTNT, TTDVNN, TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

17

  Chỉ thị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

II

Đề án, báo cáo, Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

 

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập huyện

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

2

Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

BCHQS

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Đôn đốc thu hoạch và bảo quản các loại cây trồng sau thu hoạch vụ Hè Thu, hạn chế do mưa bão làm thiệt hại

PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

2

Đẩy nhanh tiến độ trồng Cam Nam Đông theo Đề án, vận động nhân dân đăng ký chuyển đổi cây trồng

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

3

Đẩy nhanh tiến độ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG NTM

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

4

Nghiên cứu, tìm kiếm giống cây dứa, một số giống chuối đặc sản cho nhân dân các xã trồng kịp thời vụ

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

5

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, chỉ đạo phát triển chăn nuôi; ngăn chặn không để Dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

6

Tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

7

Hoàn thành điều tra rà soát cây cao su trên địa bàn toàn huyện

Trung tâm DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

8

Kiểm tra, đôn đốc xây dựng NTM các xã, nhất là các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn năm 2019; hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh xem xét công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM

Phòng NN và PTNT, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

9

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng tự nhiên, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện, Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

10

Ban hành Phương án và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm,

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

11

Đôn đốc các đơn vị xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai và chuẩn bị dự trữ nhu yếu phẩm năm 2019

Phòng NN và PTNT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

12

Phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, chủ trương đầu tư, báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

13

Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; triển khai có hiệu quả đề án chống thất thu

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

14

Đôn đốc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

15

Thảo luận ngân sách năm 2020 với các cơ quan, đơn vị

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

16

Xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

17

Rà soát các chỉ tiêu KT-XH năm 2019

Phòng TC-KH, các ngành

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

18

Rà soát, lập danh sách các công trình dự án đề xuất tỉnh bổ sung vốn

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

19

Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thành lập cụm công nghiệp Hương Phú

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

20

Xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2020 nguồn vốn tỉnh, huyện

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

21

Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh đến năm 2020

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

22

Điều chỉnh hoàn thành quy hoạch nông thôn mới xã Hương Hòa

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

23

Hoàn chỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre; xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị quản lý chợ và tiến hành lựa chọn hoặc giao quản lý

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

24

Quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch; quản lý, kiểm tra các bãi tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

25

Báo cáo danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

26

Tiến hành công tác kiểm kê đất đai và thường xuyên theo dõi hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

27

Sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật Xanh

Phòng TNMT, Huyện đoàn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

28

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi Giấy CNQSDĐ; khẩn trương trả GCNQSDĐ đã hoàn thành cho người dân

Phòng TNMT, VPĐKQSDĐ, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

29

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

30

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thủy điện Thượng Nhật và các công trình dự án khác

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 9

31

Kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng KT-HT,

TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Chỉ đạo công tác khai giảng năm học mới đảm bảo thời gian, kế hoạch

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

2

Chỉ đạo công tác huy động số lượng học sinh các cấp học, ngành học ra lớp đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

3

Chỉ đạo tổng kết công tác chuyên môn các bậc học năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ hoạt động chuyên môn 2019-2020

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

4

Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, 9

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

5

Mở lớp nghiệp vụ làm du lịch cộng đồng cho đội ngũ công chức văn hóa các xã, thị trấn và người dân tại xã Thượng Lộ

Phòng

VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

6

Mở lớp truyền dạy Nói lý - Hát lý tại xã Thượng Long

Phòng

VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

7

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh chủ động tại 30 trường học trên địa bàn

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

8

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang xảy ra trên địa bàn, hạn chế lây lan

Phòng Y tế,  TTYT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

9

Khảo sát thực trạng đời sống của hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2019

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

10

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giúp đỡ hộ nghèo theo Kế hoạch 59 của UBND huyện

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

11

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

12

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh mở lớp tập huấn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 cho 02 xã Thượng Long và Hương Hữu

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 9

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tăng cường kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; xử lý nạn tỷ số, lô đề, cờ bạc; kiểm tra xử lý buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

2

Mở lớp dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

3

Tổ chức kiểm tra công tác tư pháp tại xã Thượng Quảng

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

4

Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Phòng

Tư Pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

5

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Khe Tre

Phòng Nội vụ, Tài chính – KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

6

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để báo cáo, kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

7

Triển khai thực hiện kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành giáo dục năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

8

Báo cáo công tác cải cách hành chính chính quý III năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

9

Tăng cường công tác kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Phòng Nội vụ, Tổ Công vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

10

Thanh tra việc xét giao đất, cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Lê Hoá và các hộ có liên quan tại tổ Dân phố 3, thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

11

Ban hành Quyết định, kế hoạch thanh tra và tiến hành thanh tra tại UBMTTQVN huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

12

Thanh tra chuyên đề về đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản công tại các trường

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

13

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị

Văn phòng,

Tổ Công tác

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

14

Rà soát và lập danh sách các đơn vị, địa phương gửi nhận văn bản không đúng quy định trên các phần mềm

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

15

Kiểm tra, chấn chỉnh việc tham mưu văn bản không đảm bảo chất lượng, không đúng quy định

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

16

Thành lập Tổ giám sát và Tổ tham mưu tham mưu giải quyết theo Kết luận 270 của UBND tỉnh

Văn phòng, Thanh tra, Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

17

Rà soát tiến độ khắc phục, hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

18

Tập huấn biểu mẩu thống kế số liệu kinh tế - xã hội năm 2019 cho các xã, thị trấn

Văn phòng, Tài chính – KH, Chi cục Thống kê

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

19

Thông báo thời gian duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

20

Thường xuyên theo dõi thông tin phản ánh hiện trường để kịp thời chỉ đạo xử lý

Văn phòng, các ngành, địa phương

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 9

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 1.457