Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Nam Đông
False 27868Ngày cập nhật 26/09/2019

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định, Chỉ thị thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Kế hoạch khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường sau bão, lũ

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

3

  Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

4

  Quyết định Thành lập đoàn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 tại các phòng ban

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

5

  Quyết định Phê duyệt danh sách các hộ tham gia dự án Cam

Phòng NN và PTNT, TTDVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

6

  Chỉ thị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

II

Đề án, báo cáo, Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

3

Kế hoạch kỷ niệm 30 năm tái lập huyện Nam Đông

Văn phòng

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

2

Biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

3

Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Phòng NN và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

4

Dâng hương dâng hoa dịp Quốc khánh 02/9

Văn phòng, Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Ngày 30/8

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Đẩy nhanh tiến độ trồng Cam Nam Đông theo Đề án, vận động nhân dân đăng ký chuyển đổi cây trồng; đôn đốc tiến độ làm vườn và trồng hoa màu

Phòng NN và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

2

Tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

3

Nghiên cứu, tìm kiếm giống cây dứa, một số giống chuối đặc sản để triển khai cho nhân dân các xã trồng kịp thời vụ

Phòng NN và PTNT, TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

4

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm, dại chó; Chỉ đạo phát triển chăn nuôi; ngăn chặn không để Dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

5

Kiểm tra, đôn đốc xây dựng NTM các xã, nhất là các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn năm 2019; hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh xem xét công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM

Phòng NN và PTNT, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

6

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng tự nhiên, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện, Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

7

Tiến hành quay phim, chụp ảnh hiện trạng các diện tích rừng tự nhiên có nguy cơ bị lấn chiếm

Hạt Kiểm lâm, TT VHTT TT, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

8

Tổ chức họp BCĐ xây dựng NTM định kỳ để rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

9

Đẩy nhanh thực hiện các hạng mục phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 đã được TW phân bổ

TT DVNN, Phòng NN và PTNT, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

10

Rà soát, lập danh sách các hộ có nguy cơ lũ quét, sạt lở để di dời khi có mưa bão xảy ra

Phòng NN và PTNT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

11

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

12

Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; triển khai có hiệu quả đề án chống thất thu

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

13

Quyết toán thu chi ngân sách và đôn đốc các đơn vị quyết toán năm 2018; tiến hành thẩm tra quyết toán các đơn vị dự toán

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

14

Đôn đốc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

15

Kiểm tra công tác PCCC tại các chợ, các DN, cơ sở sản xuất, KD trên địa bàn

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

16

Tiếp tục chỉ đạo thành lập cụm công nghiệp Hương Phú

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

17

Khảo sát, xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2020 nguồn vốn tỉnh, huyện

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

18

Báo cáo danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

19

Tiến hành công tác kiểm kê đất đai

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

20

Thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật Xanh

Phòng TNMT, Huyện đoàn, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

21

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi Giấy CNQSDĐ; khẩn trương trả GCNQSDĐ đã hoàn thành cho người dân

Phòng TNMT, VPĐKQSDĐ, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

22

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

23

Quản lý, sử dụng các thùng đựng rác đã được cấp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến nhân dân cùng bảo quản

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

24

Đẩy nhanh tiến độ GPMB, thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ công trình thủy điện Thượng Nhật và các công trình dự án khác

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 8

25

Kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng KT-HT,

TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

26

Đề xuất UBND tỉnh chuyển giao làm chủ đầu tư các công trình XDCB thuộc Chương trình MTQG 135 từ Phòng Dân tộc qua UBND xã Hương Hữu theo đúng quy định

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

27

Rà soát, lập danh mục các công trình, dự án cần bổ sung vốn

Phòng TC-KH, Ban QLDA và ĐTXD

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

28

Ban hành Phương án và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Tiếp tục triển khai Đề án Nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

2

Tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản trường lớp trong thời gian nghỉ hè; phối hợp quản lý ngăn chặn tình trạng đuối nước đối với học sinh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

3

Tập trung CBVC của các ngành học, cấp học trả phép, chỉ đạo CBVC và học sinh phát quang trường lớp chuẩn bị cho năm học mới

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

4

Chỉ đạo các trường Tiểu học chuẩn bị tốt chương trình Tiếng Việt cho học sinh Mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

5

Tổ chức ôn tập, thi lại cho số học sinh xếp loại học lực yếu, chưa hoàn thành trong năm học 2018 - 2019

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

6

Chỉ đạo các trường triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học mới, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và ngày khai giảng năm học mới

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

7

Chỉ đạo triển khai Đề án sáp nhập trường TH&THCS Thượng Nhật đúng kế hoạch, thời gian

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

8

Phương án sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ, viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020

Phòng

GD và ĐT,

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

9

Xét hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019

Phòng

VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

10

Chuẩn bị Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa lần thứ I

Phòng

VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

11

Mở lớp nghiệp vụ làm du lịch cộng đồng cho đội ngũ công chức văn hóa các xã, thị trấn và người dân tại xã Thượng Lộ

Phòng

VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

12

Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động của HTX du lịch cộng đồng thôn Dỗi

Phòng

VH-TT, UBND xã Thượng Lộ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

13

Giám sát các chương trình Y tế, công tác khám chữa bệnh tại trạm Y tế các xã, thị trấn

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

14

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang xảy ra trên địa bàn

Phòng Y tế,  TTYT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

15

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh chủ động tại 30 trường học trên địa bàn

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

16

Kiểm tra hồ sơ khuyết tật 6 xã định canh định cư

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

17

Tổ chức họp trực tuyến về công tác giảm nghèo theo Kế hoạch 59 của UBND huyện

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

18

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 8

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tăng cường kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; xử lý nạn tỷ số, lô đề, cờ bạc; kiểm tra xử lý buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

2

Xử lý các trường hợp vi phạm chặt phá rừng, đào vàng trái phép

Công an huyện, Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

3

Ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

4

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 3 đơn vị còn lại

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

5

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

6

Kiện toàn Tổ Công tác kiểm tra công vụ theo Chỉ thị 32 và tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ thực thi công vụ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

7

Báo cáo tình hình tổ chức lễ Vu Lan

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

8

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Bộ phận TN và TKQ tại các xã, thị trấn

Văn phòng, Phòng Nội vụ,

TT HCC

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

9

Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

10

Ban hành Quyết định, kế hoạch thanh tra và tiến hành thanh tra tại UBMTTQVN huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

11

Tiến hành thanh tra chuyên đề về đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản công tại các trường

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

12

Tổ chức đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

13

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Văn phòng,

Tổ Công tác

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

14

Rà soát và lập danh sách cụ thể các đơn vị, địa phương gửi nhận văn bản không đúng quy định trên các phần mềm

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 8

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 1.406