Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của UBND huyện.
False 27377Ngày cập nhật 26/09/2019

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Kế hoạch kiểm tra giám sát các chương trình dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ các xã nghèo

Phòng

Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

3

Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2019

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

II

Đề án, báo cáo, Kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Đề án sáp nhập trường TH và THCS Thượng Nhật

Phòng GD-ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

2

Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Hương Giang sáp nhập với xã Hương Hòa

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 tái lập huyện

Văn Phòng

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

III

Báo cáo, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng NTM

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

2

  Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của UBND huyện

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Báo cáo kết quả rà soát các tiểu dự án trong Đề án phát triển nông nghiệp

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Phòng

LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

2

Tổ chức sự kiện Nét đẹp văn hoá - con người huyện Nam Đông năm 2019

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

3

Tổ chức tổng kết 10 thực hiện xây dựng NTM

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Đẩy nhanh tiến độ trồng Cam Nam Đông theo đề án; đôn đốc tiến độ làm vườn và trồng rau màu

Phòng NN

và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

2

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm, dại chó; Chỉ đạo phát triển chăn nuôi; ngăn chặn không để Dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

3

Đôn đốc các đơn vị xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai và chuẩn bị dự trữ nhu yếu phẩm năm 2019

Phòng NN

và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

4

Rà soát, thống kê toàn bộ diện tích cao su trên địa bàn

Phòng NN, TT DVNN, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

5

Kiểm tra, đôn đốc xây dựng NTM các xã, nhất là các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn năm 2019

Phòng NN và PTNT, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

6

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thẩm định công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM

Phòng NN

và PTNT, xã Thượng Quảng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

7

Hoàn thiện Phương án thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

8

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng

Hạt Kiểm lâm,

UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

9

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

10

Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; triển khai có hiệu quả đề án chống thất thu

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

11

Quyết toán thu chi ngân sách và đôn đốc các đơn vị quyết toán năm 2018; tiến hành thẩm tra quyết toán các đơn vị dự toán

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

12

Đôn đốc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

13

Xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (lần 1)

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

14

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

15

Xin bổ sung nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình (trường mầm non Hoa Đỗ Quyên, trường tiểu học Thượng Long)

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

16

Rà soát đề nghị bàn giao tài sản không sử dụng trên địa bàn để có phương án sử dụng, tránh lãng phí, hư hỏng, xuống cấp

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

17

Thẩm định và phê duyệt hoàn thành quy hoạch chung thị trấn Khe Tre

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

18

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

19

Điều chỉnh hoàn thành quy hoạch nông thôn mới xã Hương Hòa

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

20

Trình phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre; thẩm định Phương án chợ Nam Đông; Hoàn thành phương án thu hồi tài sản chợ Khe Tre

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

21

Thành lập cụm công nghiệp Hương Phú

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

22

Thông qua Phương án giá đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024)

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

23

Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án Ngày chủ nhật xanh

Phòng TNMT, Huyện đoàn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

24

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ

Phòng TNMT, VPĐKQSDĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

25

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

26

Tăng cường quản lý hệ thống nước tự chảy, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

27

Hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP 1

Trung tâm

PTQĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

28

Đẩy nhanh tiến độ GPMB thủy điện Thượng Nhật và các công trình dự án khác thi công trên địa bàn

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 7

29

Kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng KT-HT,

TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020, dự thảo kế hoạch năm học 2020 - 2021. Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

2

Hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 các lớp đầu cấp

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

3

Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

4

Tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản trường lớp trong thời gian nghỉ hè; phối hợp quản lý ngăn chặn tình trạng đuối nước đối với học sinh

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

5

Phối hợp mở lớp dạy kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho đội ngũ công chức văn hóa các xã, thị trấn và người dân tại xã Thượng Lộ

Phòng

VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

6

Kiểm tra việc thực hiện chính sách có công và BTXH xã Hương Hòa

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

7

Triển khai Kế hoạch cập nhật thông tin Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2019

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

8

Khắc phục hạn chế, tồn tại theo Kết luận của Thanh tra Bộ LĐTBXH về bình đẳng giới

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

9

Tổ chức Hội thảo về đào tạo và tuyển dụng lao động

Phòng Lao động TBXH, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

10

Phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 7

III

Lĩnh vực  Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tăng cường kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; xử lý nạn tỷ số, lô đề, cờ bạc; kiểm tra xử lý buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

2

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 3 đơn vị còn lại

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

3

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

4

Tổ Công tác kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ thực thi công vụ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

5

Bố tri, sắp xếp nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

6

Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra theo kế hoạch của UBND huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

7

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thuộc Đề án 452 cho các xã, thị trấn; tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, luật Bình đẳng giới

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

8

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

9

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Bộ phận TN và TKQ tại các xã, thị trấn

Văn phòng, Phòng Nội vụ,

TTHCC

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

10

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 7

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 130