Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của UBND huyện.
False 24371Ngày cập nhật 26/09/2019

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Kế hoạch thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Kế hoạch dự trữ hoàng hóa thiết yếu phòng chống lụt bão

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

2

Kế hoạch kiểm tra an toàn điện

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

3

Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

4

Kế hoạch kiểm tra công tác Quận sự - Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

Ban CHQS

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

5

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

6

Kế hoạch tổ chức Hội tuyên dương gia đình tiêu biểu cấp huyện 2019

Phòng VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

7

Kế hoạch Tham gia Hội thi gia đình cấp tỉnh 2019

Phòng VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

8

Kế hoạch phúc tra xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

9

Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Phòng

Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

10

Kế hoạch kiểm tra giám sát các chương trình dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ các xã nghèo

Phòng

Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

II

Báo cáo, Chỉ thị, Chương trình thông qua Chủ tịch, các PCTUBND huyện

1

Báo cáo sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

2

Chỉ thị Phòng chống thiên tai - TKCN năm 2019

Phòng

NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

3

  Chương trình công tác tháng 7 của UBND huyện năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

III

Bao cáo, đề án, phương án thông qua UBND huyện

1

Phương án thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

2

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7 năm 2019

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

3

Đề án sáp nhập trường Tiểu học và THCS Thượng Nhật

Phòng Giáo dục - ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

4

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

B

Các Hội nghị, Lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Nam Đông lần III – năm 2019

Phòng

Dân tộc

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

2

Tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thượng Long và Thượng Nhật

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

3

Sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phòng NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

4

Sơ kết công tác QS, QP; công tác huấn luyện, giáo dục QP, An 6 tháng đầu năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

5

Sơ kết Ban bảo đảm quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

6

Sơ kết Ban chỉ đạo phòng không nhân dân 6 tháng đầu năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

7

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6)

Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

8

Tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

Phòng LĐTBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

9

Tổng kết phong trào HMTN năm 2019

Hội Chữ thập đỏ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Đẩy nhanh tiến độ trồng Cam Nam Đông theo đề án; đôn đốc tiến độ làm vườn và trồng rau màu

Phòng NN

và PTNT,

TT DVNN

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

2

Quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực gắn với điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp cấp xã

Phòng

NN và PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

3

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm, dại chó đạt chỉ tiêu, kế hoạch; Chỉ đạo phát triển chăn nuôi; ngăn chặn không để dịch Tả lợn Châu Phi xảy ra

Phòng NN và PTNT, TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

4

Triển khai gieo cấy vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ; thực hiện chuyển đổi cây trồng diện tích thiếu nước và triển khai các giải pháp chống hạn

Phòng NN

và PTNT,

TT DVNN, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

5

Kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM các xã, nhất là các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn năm 2019

Phòng NN và PTNT, UBND các xã

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

6

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thẩm định công nhận xã Thượng Quảng đạt chuẩn NTM

Phòng NN

và PTNT, xã Thượng Quảng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

7

Kiểm tra, rà soát cụ thể toàn bộ diện tích cây cao su trên địa bàn

Phòng NN

và PTNT,

TT DVNN, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

8

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

9

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, Chủ trương đầu tư, Báo cáo kỹ thuật

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

10

Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch; triển khai có hiệu quả đề án chống thất thu

Phòng TC-KH, Chi cục thuế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

11

Quyết toán thu chi ngân sách và đôn đốc các đơn vị quyết toán năm 2018; tiến hành thẩm tra quyết toán các đơn vị dự toán

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

12

Đôn đốc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thi công trong năm 2020

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

13

Công khai Phương án chuyển đổi chợ Khe Tre; thẩm định phê duyệt chợ Nam Đông

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

14

Triển khai đề tài xây dựng nhãn hiệu chuối đặc sản Nam Đông

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

15

Kiểm tra PCCC tại các chợ, các DN, cơ sở sản xuất, KD trên địa bàn

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

16

Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

17

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

18

Điều chỉnh hoàn thành quy hoạch nông thôn mới xã Hương Hòa

Phòng KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

19

Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn huyện

Phòng TNMT, Huyện đoàn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

20

Đẩy nhanh tiến độ mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng TNMT, VPĐKQSDĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

21

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn

Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

22

Đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án như: tuyến đường sản xuất La Sơ - Túy Loan, thủy điện Thượng Nhật, khu quy hoạch TDP 1

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 6

23

Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn; thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Ban QLDA và ĐTXD, Phòng KT-HT, TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018 - 2019

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

2

Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020, dự thảo kế hoạch năm học 2020 – 2021. Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

3

Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng

GD và ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

4

Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục các trường học

Phòng

GD và ĐT,

Nội vụ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

5

Kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân. Chấm điểm xã chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011 - 2020

Phòng

Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

6

Tổ chức khảo sát và xây dựng chương trình du lịch trên địa bàn

Phòng

VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

7

Chuẩn bị tổ chức hội thi gia đình thể thao hướng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6

Phòng

VHTT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

8

Phối hợp tuyên truyền để lao động tham gia đi làm việc có hợp đồng tại các nước

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

9

Đẩy mạnh công tác giúp đỡ hộ nghèo các xã định canh định cư

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

10

Triển khai Kế hoạch cập nhật thông tin Cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2019

Phòng Lao động TBXH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

11

Hoàn chỉnh các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

12

Kiểm tra nhu cầu đăng ký của các hộ nghèo để phân bổ vốn theo Quyết đinh số 2085/QĐ-TTg

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

13

Tổng hợp thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo các thôn, bản, xã vùng khó khăn

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 6

III

Lĩnh vực  Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tăng cường kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; xử lý nạn tỷ số, lô đề, cờ bạc; kiểm tra xử lý buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

2

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 3 đơn vị còn lại

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

3

Chuẩn bị các nội dung Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

4

Họp xét và công nhận danh hiệu thi đua ngành giáo dục năm học 2018 - 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

5

Xem xét, nâng bậc lương 6 tháng đầu năm

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

6

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn để kịp thời xử lý

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

7

Tổ Công tác kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ thực thi công vụ

Phòng Nội vụ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

8

Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, theo kế hoạch của UBND huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

9

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn thanh tra Sở Tư pháp về hộ tịch, chứng thực, trách nhiệm bồi thường; và Đoàn Thanh tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trong bảo vệ và phát triển rừng

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

10

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng và đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất khu vực sân vận động Mụ Nằm và các hộ liền kề

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

11

Triển khai thanh tra chuyên đề về quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm tại các trường học

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

12

Ban hành Quyết định, Kế hoạch thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; gắn thanh tra hành chính với thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN tại UBND xã Thượng Long

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

13

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Bộ phận TN và TKQ tại các xã, thị trấn

Văn phòng, Phòng Nội vụ,

TTHCC

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

14

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

15

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm mức độ UDCNTT tại các phòng ban trực thuộc UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

16

Thực hiện Phương án giảm số lượng cán bộ, công chức của các phòng ban được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện

Trung tâm hành chính công

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 6

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 1.337