Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
False 20759Ngày cập nhật 25/09/2019

Hội Đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

 

 

 

 

* Đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý tại các điểm du lịch cộng đồng. 

- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng.

-  Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến tổ chức, thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết.

* Quy định hỗ trợ cụ thể như sau:

Điều 3. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm du lịch

1. Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 01 tuyến đường giao thông nối từ các trục Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ đến điểm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/điểm du lịch.

2. Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp đường nội bộ tại điểm du lịch, mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/điểm du lịch.

3. Bãi đỗ xe (bến thuyền) du lịch.

Mỗi điểm du lịch được hỗ trợ đầu tư 01 bãi đỗ xe (bến thuyền) với diện tích tối thiểu 200m2.

a) Mức hỗ trợ đầu tư mới không quá 200 triệu đồng/điểm du lịch.

b) Mức hỗ trợ đầu tư nâng cấp không quá 50 triệu đồng/điểm du lịch.

4. Nhà đón tiếp và trưng bày.

Mỗi điểm du lịch được hỗ trợ đầu tư 01 nhà đón tiếp với diện tích tối thiểu 100m2.

a) Mức hỗ trợ đầu tư mới không quá 400 triệu đồng/điểm du lịch.

b) Mức hỗ trợ đầu tư nâng cấp không quá 100 triệu đồng/điểm du lịch.

5. Nhà vệ sinh công cộng.

a) Mỗi điểm du lịch được hỗ trợ đầu tư 01 nhà vệ sinh công cộng với diện tích tối thiểu 30m2, gồm: 01 buồng vệ sinh nam, 01 buồng vệ sinh nữ, khu vực rửa tay cho nam và nữ phải bố trí riêng, trang thiết bị đảm bảo.

b) Mức hỗ trợ xây dựng mới không quá 100 triệu đồng, mức hỗ trợ nâng cấp không quá 25 triệu đồng.

6. Bảng chỉ dẫn, thuyết minh điểm đến.

a) Mỗi điểm du lịch được hỗ trợ xây dựng 01 bảng chỉ dẫn, thuyết minh điểm đến để khách du lịch thuận tiện trong việc đi lại, tìm hiểu thông tin điểm đến.

b) Mức hỗ trợ tối đa cho bảng chỉ dẫn, thuyết minh không quá 50 triệu đồng.

7. Hỗ trợ xây dựng cơ sở lưu trú trong dân (homestay) tại các điểm du lịch cộng đồng.

a) Mức hỗ trợ xây dựng mới không quá 30 triệu đồng cho 01 phòng, tối đa 100 triệu đồng/cơ sở cho ba 03 phòng.

b) Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa 15 triệu cho 01 phòng, tối đa không quá 50 triệu đồng/cơ sở (có từ 03 phòng trở lên).

Tổng mức hỗ trợ cho một điểm du lịch không quá 01 tỷ đồng/6 năm. Ưu tiên các cơ sở lưu trú có giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của địa phương, các cơ sở lưu trú thu hút nhiều khách du lịch nhưcác cơ sở có kiến trúc nhà vườn, nhà truyền thống bản địa, nhà sàn, nhà rông, nhà gươl truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số...

Điều 4. Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng

Hỗ trợ xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch như phục dựng văn nghệ dân gian, ẩm thực, nghề truyền thống, các sản phẩm du lịch sinh thái.

Mức hỗ trợ 50 triệu đồng cho 01 sản phẩm du lịch và không quá 250 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Điều 5. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch

1. Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng; tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, các kỹ năng thuộc lĩnh vực du lịch, ngoại ngữ, quản lý điều hành, vận hành thuyền phục vụ khách, phát triển du lịch dựa vào cộng đồng...

Mức hỗ trợ một (01) khóa đào tạo, tập huấn tối đa không quá 30 triệu/điểm du lịch và tổng mức hỗ trợ tất cả các khóa tập huấn không quá 300 triệu đồng/điểm du lịch trong giai đoạn 6 năm.

2. Khuyến khích, hỗ trợ các nghệ nhân trực tiếp mở các lớp truyền nghề cho lao động nông thôn. Mức hỗ trợ cho mỗi lớp truyền nghề không quá 40 triệu/điểm du lịch và tổng mức hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/điểm du lịch trong giai đoạn 6 năm.

Điều 6. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ

1. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%; ngân sách cấp huyện và nguồn xã hội hóa đảm bảo 30%.

2. Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của tỉnh để thực hiện hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng.

Nghị quyết đã được UBND tỉnh cụ thể hóa trên cơ sở ban hành Quyết định số Số: 52 /2019 /QĐ-UBND ngày 13/9/2019 về Ban hành Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Đây là cơ hội để xây dựng và phát triển thương hiệu cho du lịch cộng đồng của mỗi địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung; thu hút các nhà đầu tư có năng lực phát triển các dịch vụ du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.671
Truy cập hiện tại 3.627