Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn khoán sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 16122Ngày cập nhật 25/09/2019

Ngày 13/9/2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 2577/STC-GCS&DN về việc hướng dẫn khoán sử dụng xe ô tô.

I/ Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung của  Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

II/ Một số quy định chung:

1. Mục đích khoán xe ô tô công:

- Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác có hiệu quả; góp phần thực hiện mục tiêu giảm 30-50% số xe ô tô công đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Giảm áp lực đầu tư mua sắm xe ô tô công hàng năm cho ngân sách;

- Giảm chi phí thường xuyên sử dụng xe ô tô công hằng năm.

2. Nguyên tắc:

Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung phải đảm bảo đúng đối tượng, không làm phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trường hợp tất cả các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các công đoạn thì không thực hiện trang bị xe ô tô.

(Có văn bản hướng dẫn đính kèm)

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.472
Truy cập hiện tại 3.475