Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
False 13390Ngày cập nhật 25/09/2019

Ngày 12/9/2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 2554/STC-HCSN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh thực hiện và triển khai cho các đơn vị trực thuộc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ.

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngàỵ 01/06/2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị được biết để triển khai và thực hiện./.

 
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.111.541
Truy cập hiện tại 169