Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
False 14472Ngày cập nhật 25/09/2019

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 6938/UBND-TC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Thực hiện Công văn số 9225/BTC-QLCS ngày 12/8/2019 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị quản lý triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

2. Thực hiện đúng trách nhiệm được quy định tại Điều 67 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do đơn vị mình ban hành hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.112.501
Truy cập hiện tại 519