Tìm kiếm
Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Khe Tre, huyện Nam Đông.
False 5803Ngày cập nhật 25/09/2019

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Khe Tre, huyện Nam Đông.

Nội dung chi tiết theo Quyết định đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 812