Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa đổi về thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí
False 26426Ngày cập nhật 20/09/2019

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi về việc thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Theo Quyết định này, nội dung sửa đổi cụ thể như sau:
      Thay thế Biểu mẫu 09A-HSB tại trang 19, Mục I “Liên thông 03 thủ tục hành chính”, Phụ lục 2 “Nội dung cụ thể thủ tục hành chính liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh, bằng Biểu mẫu 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

  (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 272