Tìm kiếm
Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông
False 9327Ngày cập nhật 23/08/2019

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 109/TB-UBND Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông 

(Nội dung chi tiết tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi kèm )

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông;

UBND huyện Nam Đông Thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Đông tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện (địa chỉ  https://namdong.thuathienhue.gov.vn) với các nội dung như sau:

- Bổ sung 03 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là 1,69 ha 

- Bổ sung 02 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, với tổng diện tích 1,721 ha

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện với diện tích 3,90 ha, cụ thể: Xã Hương Sơn: 0,20 ha; Xã Thượng Long: 0,30 ha; Thị trấn Khe Tre: 0,70 ha; Xã Hương Phú: 0,50 ha; Xã Hương Hoà: 0,60 ha; Xã Thượng Quảng: 0,30 ha; Xã Hương Hữu: 0,20 ha; Xã Hương Giang: 0,30 ha; Xã Thượng Nhật: 0,30 ha; Xã Thượng Lộ: 0,20 ha; Xã Hương Lộc: 0,30 ha.

(Nội dung chi tiết tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi kèm )

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.184
Truy cập hiện tại 167