Tìm kiếm
Hướng dẫn việc quản lý biên lai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
False 13652Ngày cập nhật 16/08/2019

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Đông ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý biên lai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Công văn số 17/QPCTT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh về việc quản lý biên lai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây viết tắt là Quỹ PCTT) tỉnh, Phòng Tài chính - KH huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn (các xã, thị trấn gọi chung là cấp xã) trên địa bàn thực hiện nội dung sau:

Về sử dụng Biên lai thu tiền Quỹ PCTT: có số hiệu chứng từ là C27-X đã được ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành “chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã” và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phòng Tài chính - KH huyện thông báo cho các xã, thị trấn biết để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.117.306
Truy cập hiện tại 1.261