Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thủy sản
False 23413Ngày cập nhật 06/08/2019

Ngày 03 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Theo Quyết định này, có 03 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

- Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng: 60 ngày.

Chưa có văn bản quy định

Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

2

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

- Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: 07 ngày làm việc.

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:

+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày làm việc.

Chưa có văn bản quy định

Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

3

Công bố mở cảng cá loại 3

- Xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế, quyết định công bố mở cảng cá:06 ngày làm việc

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: 02 ngày (kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành)

Chưa có văn bản quy định

-Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

     (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.664