Tìm kiếm
Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiền Huế đến năm 2025
False 11816Ngày cập nhật 06/08/2019

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiền Huế đến năm 2025.

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.100
Truy cập hiện tại 3.607