Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
False 21117Ngày cập nhật 19/07/2019

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.775.651
Truy cập hiện tại 8.048