Tìm kiếm
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
False 7625Ngày cập nhật 08/07/2019

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã có văn bản hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước theo Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Công văn số 1538/STC-HCSN ngày 27/6/2019 của Sở Tài chính tỉnh về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Phòng Tài chính - KH đề nghị các xã, thị trấn thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước theo Thông tư số số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019 và thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính.

Phòng Tài chính - KH hướng dẫn UBND các xã, thị trấn được biết để thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.837
Truy cập hiện tại 75