Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 6 năm 2019
False 24163Ngày cập nhật 04/07/2019

Ngày 01/7/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 26/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 6 năm 2019.

Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 211 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

- Số hồ sơ đã hoàn thành: 158 hồ sơ; đang xử lý: 53 hồ sơ.

- Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 158 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

156

98,7%

Hài lòng

02

1,3%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

152

96,2%

Hài lòng

06

3,8%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

153

96,8%

Hài lòng

05

3,2%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

157

99,4%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

01

0,6%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

158

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng./.

 

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 16.142