Tìm kiếm
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
False 6309Ngày cập nhật 19/06/2019

Ngày 16/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung văn bản (file đính kèm).

Căn cứ nội dung văn bản, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.658