Tìm kiếm
Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018
False 4654Ngày cập nhật 17/06/2019

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật số 36/2018/QH14). Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Luật gồm 10 Chương, 96 Điều gồm các Chương: Quy định chung; Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Luật Phòng, chống tham nhũng số (Luật số 36/2018/QH14) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Luật số 36/2018/QH14 có hiệu lực thi hành.

Mời Quý độc giả nghiên cứu Luật số 36/2018/QH14 tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Thanh tra huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.234.664
Truy cập hiện tại 73