Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
False 26443Ngày cập nhật 17/06/2019

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định này, có 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

1.

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức.

 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

2.

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân.

 

(Chi tiết có văn bản kèm theo./.)

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 29