Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn Phòng HĐND và UBND huyện Nam Đông
False 33870Ngày cập nhật 29/01/2013

A. Giới thiệu chung

Văn Phòng HĐND-UBND huyện Nam Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 054.3.875.327; 054.3.875371. Fax: 054.3.875.485
Email: vpubnd.namdong@thuathienhue.gov.vn

Quá trình thành lập và phát triển: Văn phòng HĐND và UBND huyện được thành lập vào tháng 9 năm 1990 và được đổi tên vào ngày 09 tháng 10 năm 2001. Đến nay Văn phòng HĐND và UBND huyện không ngừng phát triển cả số lượng lẫn chất lượng nhằm đáp ứng tốt cho công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cho Thường trực HĐND, UBND huyện. Nhiều năm liền là tập thể xuất sắc, cụ thể năm 2012 được Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; năm 2011 được UBND tỉnh tặng giấy khen tập thể Lao động xuất sắc, bằng khen UBND tỉnh và năm 2009 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

B. Cơ cấu tổ chức: 
LÃNH ĐẠO

Ông Nguyễn Văn Hóa - Chánh văn phòng

Email: nvhoa.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.371, 01684.739.565

Ông Võ Hữu Tuấn - Phó Chánh văn phòng

Email: vhtuan.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

Ông Phan Gia Điền - Phó Chánh văn phòng

Email: pgdien.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.877

BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN

 

Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chuyên viên

Email: nqthang.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.413

Bà Vương Thị Thiện - HĐND

Email: vtthien.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.485

Ông Phan Anh Hải - CNTT

Email: pahai.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.877, 0905471115

Ông Lê Minh Huân - Chuyên viên

Email: lmhuan.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.413

 

BỘ PHẬN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - PHỤC VỤ

 

Bà Hồ Thị Nghiêm - Kế toán

Email: htnghiem.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.327, 0973.696.677

Bà Nguyễn Thị Phương Thuỷ  – Nhân viên phục vụ

Email: ntpthuy.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.327

Ông Hoàng Văn Thêm -  Nhân viên bảo vệ

SĐT: 0543.875.327

Bà Ngô Thị Hà Chi - Văn thư

Email: ltthuy.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.327

BỘ PHẬN LÁI XE

 

 

 

Ông Trần Quang Huy - Nhân viên

SĐT: 0543.875.327

Ông Nguyễn Hồng Hải - Cán sự

DĐ: 0979.126.132

 

C. Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.”

D. Phân công nhiệm vụ:
 

1. Ông Nguyễn Văn Hóa - Chánh Văn phòng:

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND huyện về việc lãnh đạo Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo, theo dõi, thẩm định lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND huyện.

 Trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản thuộc các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện Quy chế làm việc của HĐND, UBND huyện; công nghệ thông tin; công tác tư pháp, thi hành án dân sự; công tác quân sự, quốc phòng, an ninh; công tác PCCC; công tác quy hoạch kinh tế- xã hội; thu- chi ngân sách nhà nước; việc thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác pháp chế; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; công tác theo dõi trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác cải cách hành chính; theo dõi thông tin phản ánh hiện trường; rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; chất lượng hoạt động cơ quan.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và các cơ quan liên quan, gồm: Thanh tra huyện; Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - KH, Chi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục thi hành án dân sự.

- Giúp Thường trực HĐND và UBND huyện duy trì quan hệ phối hợp hoạt động với Huyện uỷ, UBMTTQVN, các đoàn thể huyện, HĐND và UBND các xã, thị trấn; điều hoà các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

- Chỉ đạo đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện; bố trí tổ chức các hội nghị, phiên họp của HĐND, UBND huyện.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc tham mưu xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND huyện; chỉ đạo, kiểm tra chuẩn bị báo cáo hoạt động hàng tháng, quý, năm của TT. HĐND, UBND huyện; các báo cáo chuẩn bị cho các phiên họp UBND và các kỳ họp của HĐND huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Văn phòng: Công tác tổ chức, tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan; hoạt động đối nội, đối ngoại của Văn phòng.

- Kiêm Giám đốc Trung tâm hành chính công, chịu trách nhiệm hoạt động của Trung tâm hành chính công trước UBND huyện.

- Chủ tài khoản cơ quan; chỉ đạo hoạt động công tác văn thư lưu trữ; chỉ đạo bộ phận lái xe và quản trị hành chính, phục vụ.

- Tổ trưởng Tổ Công vụ huyện; Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch UBND huyện; Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát, triển khai công nghệ thông tin huyện; Trưởng Nhóm giúp đỡ hộ nghèo xã Hương Hữu.

- Tự vệ trưởng cơ quan, phân công trực lãnh đạo, trực tự vệ, trực lái xe các ngày lễ, tết theo quy định Luật Dân quân tự vệ; chỉ đạo công tác PCCC của trụ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do TT. HĐND, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao.

2. Ông Võ Hữu Tuấn  - Phó Chánh Văn phòng:

- Trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể, thẩm định các văn bản (trừ văn bản QPPL) thuộc các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; quản lý đô thị; xây dựng cơ bản, nông lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại và dịch vụ; công tác quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản và môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; số liệu thống kê, kinh tế xã hội tổng hợp; chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và các cơ quan liên quan, gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Điện lực Nam Đông, Bưu chính, Viễn thông, Trạm Thủy nông, Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm, các Trạm quản lý Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trạm khí tượng thủy văn. Các tổ chức đoàn thể chính trị và các hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Kiêm Trưởng Ban tiếp công dân; giúp cho Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp công theo luật định. Phối hợp với Thanh tra, Văn phòng Huyện ủy tham mưu xây dựng lịch tiếp dân lưu động, định kỳ và tại trụ sở. Thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch tiếp công dân và các đơn thư lên phần mềm tiếp công dân giải quyết đơn thư của huyện, tỉnh; báo cáo tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định; theo dõi các kết luận sau tiếp công dân và tổng hợp, tham mưu báo cáo các cấp theo quy định. Theo dõi công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh trên địa bàn.

- Chỉ đạo, trực tiếp tổng hợp và cùng với bộ phận chuyên viên tham mưu báo cáo hàng tuần của Văn phòng và báo cáo chỉ đạo điều hành hàng tháng, quý của UBND huyện; làm biên bản các phiên họp định kỳ của UBND huyện;

- Tham mưu Tổ Công tác 903 kiểm tra thường xuyên, đột xuất thực hiện ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện.

- Thay mặt Chánh Văn phòng xử lý những công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về công việc đã xử lý.

- Kiểm tra, thẩm định trực tiếp các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng khi trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành.

- Tham dự các buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong lĩnh vực kinh tế để tổng hợp tình hình và thông báo kết luận buổi làm việc; câp nhật, đôn đốc các đơn vị thực hiện các ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác, bút phê của UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách và trên các phần mềm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

3. Ông Phan Gia Điền  - Phó Chánh Văn phòng:

- Trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể, thẩm định các văn bản (trừ văn bản QPPL) thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em; công tác dân tộc, tôn giáo; lao động, việc làm, công tác giảm nghèo; chính sách người có công cách mạng và các vấn đề xã hội, xuất khẩu lao động; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công tác đoàn thể; công tác thi đua khen thưởng;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tham mưu, theo dõi, thẩm định lĩnh vực hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện; theo dõi hoạt động đối ngoại của HĐND, UBND huyện; theo dõi, chỉ đạo quản trị hành chính, phục vụ.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và đơn vị liên quan: Phòng Nội vụ, Văn hóa- TT, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Ngân hàng chính sách xã hội; các tổ chức đoàn thể chính trị và các hội thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Kiểm tra, thẩm định trực tiếp các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực theo dõi chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng khi trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành.

- Tham dự và làm biên bản, kết luận các cuộc họp của lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các cuộc họp định kỳ của HĐND, UBND huyện, các cuộc họp hội ý TT HĐND và lãnh đạo UBND huyện.

- Câp nhật, đôn đốc các đơn vị thực hiện các ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác, bút phê của HĐND, UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách và trên các phần mềm.

- Xây dựng lịch công tác tuần của TT.HĐND, UBND huyện; trực tiếp tham mưu xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND huyện.

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình giúp đỡ hộ nghèo của Văn phòng và Nhóm Văn phòng tại xã Hương Hữu.

- Tham mưu, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chánh Văn phòng; đề xuất các hình thức khen thưởng của tập thể và các cá nhân Văn phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

4. Bộ phận Chuyên viên

a) Bà Vương Thị Thiện - Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Hội đồng

- Tham mưu, giúp TT. HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định; theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của HĐND, TT. HĐND huyện và hoạt động của các tổ đại biểu HĐND, các Đại biểu HĐND huyện;

          - Theo dõi công tác tiếp xúc cử tri, giúp TT. HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để TT. HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện, theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo qui định. Thẩm định các văn bản, Nghị quyết của HĐND, TT. HĐND huyện;

- Phối hợp với các Ban của HĐND huyện tham mưu báo cáo tháng, quý, năm của TT. HĐND huyện.

          - Tham mưu, theo dõi các ngành xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời ý kiến cử tri để trình UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND huyện.

          - Tham mưu công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính huyện.

- Kiêm nhiệm công tác thủ quỹ, hàng tháng phối hợp với kế toán tiến hành kiểm quỹ theo đúng quy định của ngành tài chính báo cáo Chánh Văn phòng; làm biên bản các cuộc họp của Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

          b) Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chuyên viên phụ trách kinh tế

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực, Kho Bạc nhà nước, Chi cục Thuế huyện, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện, Điện lực Nam Đông, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm phát triển quỹ đất, Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp trên địa bàn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm Thủy nông, Chi cục Thống kê, Các Trạm quản lý Vườn Quốc gia Bạch Mã, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trạm khí tượng thủy văn.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trên phần mềm ý kiễn chỉ đạo tỉnh, định kỳ háng tháng tổng hợp báo cáo UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện và tại cuộc họp UBND huyện định kỳ hàng tháng để kịp thời chỉ đạo xử lý.

- Trực tiếp tổng hợp báo cáo đột xuất, lũ lụt, thiên tai, tháng, quý, năm, số liệu chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế chuyển lãnh đạo văn phòng xử lý trước khi trình lãnh đạo UBND huyện; báo cáo công tác tuần của Văn phòng; báo cáo chỉ đạo điều hành hàng tháng của UBND huyện; tổng hợp các hoạt động điều hành của UBND huyện hàng quý, năm báo cáo UBND tỉnh chấm điểm chỉ đạo điều hành của cấp huyện; tham mưu báo cáo chấm điểm chất lượng hoạt động điều hành của Văn phòng hàng quý, năm báo cáo UBND huyện.

- Kiểm tra các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế trước khi lãnh đạo Văn phòng trình Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành.

- Tham dự các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong lĩnh vực kinh tế để tổng hợp tình hình và tham mưu thông báo kết luận buổi làm việc; đôn đốc các đơn vị thực hiện các ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác, bút phê của UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Văn phòng giao.

c) Ông Lê Minh Huân – Nhân viên giúp phụ trách văn hóa xã hội, nội chính:

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Thanh tra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án; Phòng Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa- TT, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc; Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức đoàn thể chính trị và các hội thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Trực tiếp theo dõi lĩnh vực văn hoá xã hội, nội chính, cải cách hành chính; tổng hợp tình hình định kỳ tuần, tháng, quý, năm trình Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng phụ trách kiểm tra. Kiểm tra các văn bản thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội, nội chính trước khi lãnh đạo Văn phòng phụ trách lĩnh vực xem trình Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch UBND huyện ký ban hành;

- Tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính quý, năm của Văn phòng trình Chánh Văn phòng kiểm tra, thẩm định. Tổng hợp báo cáo hoạt động tuần, tháng, quý, năm và công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng theo chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng phụ trách.

- Tham dự các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong lĩnh vực văn hoá xã hội, nội chính để tổng hợp tình hình và làm thông báo kết luận các buổi làm việc.

- Theo dõi và thường xuyên cập nhật ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách lên phần mềm ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và của UBND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác, bút phê của UBND huyện, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

d) Ông Phan Anh Hải- Chuyên viên phụ trách Công nghệ - Thông tin:

- Trực tiếp theo dõi, quản lý hệ thống mạng LAN, WAN và Internet của Văn phòng, các cơ quan, đơn vị, thuộc UBND huyện và các địa phương; đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định nhằm phục vụ tốt cho HĐND, TT.  HĐND, UBND huyện; quản lý các thiết bị tin học; tham mưu, đề xuất nâng cấp, sửa chữa, bảo trì và thay thế các thiết bị tin học Văn phòng, các cơ quan, đơn vị, thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn.

          - Theo dõi, quản lý, cập nhật các phần mềm dùng chung của tỉnh và trang thông tin điện tử huyện; theo dõi hoạt động của các trang thông tin điện tử của các phòng ban và các xã, thị trấn; hàng tháng trích xuất sử dụng các phần mềm, sử dụng họp thư công vụ báo cáo UBND huyện tại các cuộc họp định kỳ.

- Lập kế hoạch triển khai, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ về tin học cho cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng, các phòng ban, các xã, thị trấn.

 - Tham mưu chấm điểm chính quyền điện tử cấp xã, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các phòng ban; tham mưu phát triển chính quyền điện tử cấp huyện để nâng cao chỉ số chính quyền điện tử cấp huyện; tham mưu Tổ Kiểm tra kiểm tra định kỳ, đột xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các phòng ban và các xã, thị trấn.

- Thường xuyên theo dõi, xử lý tin bài liên quan đến huyện trên Trang SSO, Thông tin phản ánh hiện trường và các trang mạng xã hội để chuyển lãnh đạo Văn phòng xem xét và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện xử lý. Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng thực hiện tốt bộ tiếu chí chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin các phòng ban trực thuộc UBND huyện và tổng hợp báo cáo UBND huyện để chấm điểm Văn phòng.

- Phối hợp với cán bộ phụ trách ISO của Sở Khoa học công nghệ kiểm tra, duy trì, cải tiến hoạt động ISO của các phòng ban, các xã, thị trấn; các báo cáo, chương trình, kế hoạch liên quan đến ISO phục vụ chấm điểm cải cách hành chính huyện.

- Trên cơ sở chương trình công tác tháng của UBND huyện, tham mưu thông báo phân công lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng theo dõi việc thực hiện chương trình công tác, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch của UBND huyện; định kỳ hàng tháng báo cáo lãnh đạo Văn phòng kết quả thực hiện chương trình công tác và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Trên cơ sở chương trình công tác năm của Văn phòng và đăng ký chương trình công tác hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng, tham mưu tổng hợp chương trình công tác hàng tháng của Văn phòng và báo cáo lãnh đạo Văn phòng kết quả thực hiện vào cuối hàng tháng.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi và bảo trì tài sản công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của Văn phòng và tài sản chung thuộc HĐND và UBND huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

e) Bà Ngô Thị Hà Chi - phụ trách văn thư

- Trực tiếp thực hiện công tác Văn thư của HĐND, UBND huyện và định kỳ chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ lưu trữ theo quy định; ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh trong quản lý văn bản, đảm bảo chế độ mật trong công tác văn thư.

- Quản lý việc sử dụng con dấu, ấn chỉ của HĐND, UBND huyện, Văn phòng, Ban Tiếp công dân theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng.

- Theo dõi, cập nhật các ý kiến chỉ đạo, bút phê lãnh đạo hàng ngày lên phần mềm dùng chung để chuyên viên, lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định; báo cáo lãnh đạo Văn phòng tình hình thực hiện bút phê, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, nhất là bút phê, ý kiến chỉ đạo chuẩn bị đến hạn và quá hạn thực hiện để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Theo dõi cập nhật giấy mời trên mạng từ các ban ngành cấp tỉnh và các phòng ban, địa phương gửi đến TT HĐND, UBND huyện và Văn phòng chuyển lãnh đạo Văn phòng xử lý.

- Chuyển đăng công báo các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện (file điện tử) và báo cáo số lượng văn bản quy phạm pháp luật về Trung tâm công báo theo quy định.

- Trực tiếp phôtô các tài liệu theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng.

- Trực tiếp tham mưu tổng hợp tình hình công tác văn thư- lưu trữ định kỳ tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi lãnh đạo Văn phòng giao. 

5. Quản trị hành chính, phục vụ

a) Bà Hồ Thị Nghiêm – Phụ trách kế toán Văn phòng:

          - Có trách nhiệm lập dự trù kinh phí hoạt động hàng quý, năm của HĐND và UBND huyện, Trung tâm hành chính công; quản lý chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo quy định.

          - Đảm bảo kinh phí hoạt động của HĐND, TT. HĐND và UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, Văn phòng, Trung tâm hành chính công đúng theo quy định.

          - Chuẩn bị tốt các trang thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động của TT. HĐND, UBND huyện và Văn phòng.

          - Hàng tháng cùng với thủ qũy tiến hành kiểm quỹ theo quy định của ngành tài chính báo cáo Chánh Văn phòng.

          - Quản lý tài sản Văn phòng, hàng năm kiểm kê tài sản theo quy định; quản lý Hội trường UBND huyện để bố trí các cuộc họp của HĐND, UBND huyện, Văn phòng và các ngành.

          - Theo dõi, kiểm tra và phục vụ đón tiếp khách; theo dõi, kiểm tra và quản lý hội trường huyện, vệ sinh trong nhà làm việc và trong khuôn viên trụ sở.

- Trực tiếp quản lý, mua, thanh toán và theo dõi văn phòng phẩm dùng chung của Văn phòng, HĐND và UBND huyện; tổng hợp nhu cầu mua văn phòng phẩm báo cáo Chánh Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Văn phòng giao. 

b)  Bà Nguyễn Thị Phương Thuỷ  – Nhân viên tạp vụ:

          - Chịu trách nhiệm về vệ sinh phòng làm việc của lãnh đạo HĐND, UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng; phòng khách, phòng họp, phòng tiếp dân, các khu vệ sinh trong trụ sở làm việc.

          - Chuẩn bị phòng họp, phòng khách và các điều kiện phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của  HĐND, UBND huyện và của Văn phòng.

          - Định kỳ hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo HĐND, UBND huyện và lãnh đạo Văn phòng thì tiến hành thu gom tài liệu chuyển cho cán bộ phụ trách kho lưu trữ Phòng Nội vụ huyện để lưu trữ theo quy định.

- Làm công tác văn thư, lưu trữ văn bản của Văn phòng; định kỳ chuyển cho Phòng Nội vụ huyện lưu trữ theo quy định. Trực tiếp phôtô các tài liệu và các văn bản do Văn phòng tham mưu, ban hành.

- Giao trách nhiệm quản lý, thực hiện như mua dụng cụ làm vệ sinh, mua nước uống phục vụ HĐND và UBND, Văn phòng hàng tháng (quý) báo cáo thanh quyết toán kịp thời.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

          c) Ông Hoàng Văn Thêm -  Nhân viên bảo vệ:

          - Có trách nhiệm bảo vệ cơ quan 24/24 giờ vào các ngày nghỉ, lễ, tết; ngoài giờ hành chính đối với các ngày làm việc bình thường.

- Làm công tác bảo trì hệ thống điện, nước cơ quan, chăm sóc cây xanh và làm vệ sinh bên trong khuôn viên trụ sở UBND huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

d) Ông Trần Quang Huy, Nguyễn Hồng Hải, Đào Quốc Tuấn - Nhân viên lái xe:

- Quản lý xe theo đúng quy định, có trách nhiệm bảo quản giữ gìn xe sạch, đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa xe vào sử dụng, phục vụ với chất lượng cao; Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ xe ô tô báo cáo Chánh Văn phòng và kế toán.

- Sử dụng xe đúng mục đích, tiết kiệm nguyên nhiên liệu; trước khi điều xe, cho mượn xe phải có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng; trường hợp đột xuất không kịp báo cáo với lãnh đạo Văn phòng thì có thể quyết định và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng.

- Lập và quản lý lý lịch từng xe, thực hiện chế độ ghi nhật trình hoạt động của từng xe; quản lý máy phát điện, có trách nhiệm phân công cán bộ vận hành máy theo yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng.

- Các thành viên lái xe giúp Chánh Văn phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra điện, nước, máy nổ, cây cảnh; khi phục vụ lãnh đạo huyện đón tiếp khách thì tham gia phục vụ cùng với lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi lãnh đạo Văn phòng phân công.

          III. Một số nhiệm vụ chung khác:

          - Ngoài nhiệm vụ chính được phân công lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng huyện thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực HĐND và UBND huyện yêu cầu và báo cáo lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo và chuyên viên tham gia các kỳ họp định kỳ của UBND huyện để nắm tình hình, phục vụ tốt hơn cho công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ.

          - Lãnh đạo và các chuyên viên được phân công nhiệm vụ theo dõi các chương trình, đề án, phương án, các quyết định, chỉ thị…, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện thuộc lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị được phân công thực hiện đúng kế hoạch, thời gian quy định.

          - Ngoài việc thẩm định các văn bản theo quy định, yêu cầu lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng phải thẩm định tất cả các văn bản của các Ban chỉ đạo do các cơ quan, đơn vị trình lãnh đạo huyện ký ban hành, giúp cho lãnh đạo huyện hạn chế được những sai xót trong ban hành văn bản chỉ đạo.

          - Trong công tác phục vụ đón tiếp khách lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực nào thì tham gia phục vụ đón tiếp khách ở lĩnh vực đó và xem đây là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Văn phòng.

          - Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng chấp hành Nội quy làm việc cơ quan, Quy chế văn hóa công sở, đeo thẻ cán bộ, công chức trong giờ làm việc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 32 UBND tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính và nhiệm vụ được phân công; trực bảo vệ các ngày lễ, tết do tự vệ trưởng cơ quan phân công; thực hiện tốt nội quy phòng cháy chữa cháy.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.143.753
Truy cập hiện tại 2.454