Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2019
False 7166Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2019

Ngày 26/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê; Chi cục thuế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Ủy ban nhân dân huyện cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4/2019 đã nêu trong dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, trong chỉ đạo điều hành vẫn còn một số cơ quan, địa phương chậm thực hiện và chưa thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND huyện và Chủ tịch, các PCT UBND huyện; công tác chăm sóc, cải tạo vườn và thực hiện dự án trồng cam Nam Đông chậm chuyển biến và chưa tạo ra được sự khác biệt; tiêm phòng dại chó tỷ lệ đạt còn thấp (đạt 41,6% KH); phòng trào xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chửng lại; thu ngân sách còn thấp so với kế hoạch đề ra; tình trạng phá rừng trái phép, vi phạm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng vẫn còn xảy ra; tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất chưa xử lý dứt điểm; phong trào Ngày Chủ nhật xanh một số cơ quan, địa phương chưa thực hiện tốt; một số đơn vị áp dụng chữ ký số không đúng quy định; tai nạn giao thông chết người có dấu hiệu tăng trở lại; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND huyện đề nghị các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Ngành nông nghiệp, các địa phương tăng cường chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Đông Xuân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai giao cấy vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ, cơ cấu giống và đảm bảo diện tích; tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích không đủ nước để gieo cấy (dự kiến trên 80ha).

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 + Tham mưu ban hành Chỉ thị chống hạn cho vụ Hè Thu. Chuẩn bị tổng kết vụ Đông Xuân và triển khai nhiệm vụ Hè Thu. Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

+ Tiến hành rà soát 8 tiểu dự án trong Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện để phát triển các loại cây cần thiết và đề xuất loại bỏ các loại cây không có khả năng phát triển trên địa bàn để đề xuất đưa ra khỏi đề án, báo cáo UBND huyện để trình HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm.

+ Tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn, nhất là các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019; tổng kết 10 thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu, kế hoạch, đặc biệt là tiến độ tiêm phòng dại chó. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập danh sách các hộ không tiêm phòng dại chó và kiến nghị xử lý theo quy định.

- Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tham mưu UBND huyện hoàn thiện phương án thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh để tiến hành triển khai thực hiện trên địa bàn, báo cáo tình hình về UBND huyện trước ngày 25/5/2019. Triển khai công tác phòng chống cháy rừng đến các chủ rừng và hộ gia đình trồng rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

2. Tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, chuyển đổi mô hình chợ, an toàn điện

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế mời các xã, thị trấn họp để triển khai công tác thu ở địa phương, thu dịch vụ môi trường nhằm đảm bảo kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2019 để có giải ngân trước 30/6/2019.

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan để thực hiện thi công di dời đường dây 35KV tại Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã thực hiện việc cấp phép xây dựng cho người dân khi người dân có nhu cầu. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các phương án chuyển đổi mô hình chợ Khe Tre và chợ Hương Giang để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các ngành cấp tỉnh, huyện để thành lập Ban quản lý cụm công nghiệp Hương Phú để triển khai Quy hoạch cụm công nghiệp.

- UBND xã Hương Phú chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp và các ngành liên quan mời Công ty YesHue để định giá tài sản đền bù cho Ông Phước (Thịnh) theo quy định của pháp luật, hoàn thành định giá tài sản và báo cáo UBND huyện trước ngày 15/5/2019.

3. Tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng

- Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn và báo cáo kịp thời về UBND huyện khi có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết xử lý các xe cơ giới dùng để khai thác cát sạn trên địa bàn.

+ Làm việc với UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV môi trường Nam Đông kiểm tra và sắp xếp, bố trí các thùng đựng rác thải hợp lý, đảm bảo không để rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

+ Làm việc với Huyện đoàn, UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án chủ nhật xanh đến tận người dân và xem đây là một việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi người.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện kiểm tra, rà soát các bãi tập kết vật liệu cát, sỏi trên địa bàn nằm ngoài quy hoạch đề xuất UBND huyện phương án xử lý.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với Công ty TNHH MTV môi trường Nam Đông thống nhất để làm tốt công tác chăm sóc cây xanh giải phân cách đường từ Hương Phú đến nghĩa trang liệt sỹ huyện.

- Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn như đường sản xuất tuyến La Sơn – Túy Loan, thủy điện Thượng Nhật, khu quy hoạch Tổ dân phố 1.

4. Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phòng Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ và thi tốt nghiệp PTTH; triển khai thực hiện tốt việc xét tốt nghiệp TH và THCS đúng theo quy định. Tổ chức gặp mặt học sinh 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, đại học. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học.

- Phòng Y tế, Trung tâm y tế và các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hạn chế sinh con thứ 3 trở lên; thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

 - Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì làm việc với các xã định canh định cư để đưa người đi làm việc tại Làng dân tộc ở Hà Nội.

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nội dung Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ III. Hoàn thành Báo cáo trình Đại hội thông qua Ban chỉ đạo Đại hội, UBND huyện trước ngày 20/5/2019 để thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy vào ngày 30/5/2019.

5. Lĩnh vực Nội chính

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn xử lý các xe tự chế, xe không đăng kiểm; xử lý xe buýt không đảm bảo kỹ thuật khi lưu thông trên các tuyến đường; phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Thành lập mô hình “Tiếng kèn An ninh trật tự” tại xã Hương Giang để nhân rộng trên địa bàn huyện.

- Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã đảm bảo thời gian, kế hoạch đề ra. Thành lập Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự theo quy định.

- Phòng Nội vụ huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ thực thi công vụ, đặc biệt là cán bộ tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; theo dõi và báo cáo kịp thời hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND tháng 4/2019. UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.710
Truy cập hiện tại 1.444