Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019
False 5817Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019

Ngày 22/3/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2019. Tham dự có đồng chí Lê Thi Thu Hương – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê; Chi cục Thuế; Ban quản lý rừng phòng hộ; Trung tâm Y tế; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

Đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên tất cả các lĩnh vực; nhiều nhiệm vụ trong chương trình công tác quý I của UBND huyện đã được các ngành, các địa phương thực hiện tốt như: Quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; trong hoạt động chỉ đạo điều hành vẫn chưa thường xuyên cập nhật, bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nên vẫn ý kiến chỉ đạo chậm giải quyết, quá hạn; dự án trồng cam Nam Đông tiến độ thực hiện còn chậm; phong trào làm vườn một số nơi vẫn còn xem nhẹ, chưa hưởng ứng tích cực; một số địa phương công tác đầu tư chăm sóc, bón phân cây cao su ít được người dân quan tâm; việc khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra; giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm và vướng mắc; công tác đấu giá QSDĐ ở khu vực 1, thị trấn Khe Tre chưa thực hiện được...

 Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND huyện đề nghị các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Ngành nông nghiệp, các địa phương tăng cường chỉ đạo quyết liệt chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, nạo vét kênh mương, điều tiết nước, phòng chống hạn cho cây lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019; phát động sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới và cải tạo làm vườn, chú trọng vườn mẫu phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng; hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ và đôn đốc chăm sóc, bón phân cây cau su; tập trung tiêm phòng cho gia súc đạt chỉ tiêu, kế hoạch, quan tâm phòng chống dịch tại các địa bàn có khả năng xảy ra dịch bệnh; hiện nay Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 19 tỉnh thành trong cả, thành lập chốt kiểm dịch ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn; khi có dịch bệnh xảy phải báo cáo kịp thời, nếu đơn vị, địa phương nào che dấu thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra để phòng chống dịch.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình 1 xã 1 sản phẩm và Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân; triển khai đề án Phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2019. Rà soát lại 8 tiểu dự án trong Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện để phát triển các loại cây cần thiết và đề xuất loại bỏ các loại cây không có khả năng phát triển trên địa bàn. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn liền với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Xem xét tham mưu xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm nông nhiệp chủ lực của huyện.

- Hạt kiểm lâm chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm rừng trái phép, tổ chức kiểm tra các khu rừng, địa điểm khả năng xảy ra (xã Hương Sơn, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Quảng). Kiểm kê lại toàn bộ diện tích đất rừng cộng đồng ở Thượng Quảng, Hương Sơn để tìm ra nguyên nhân biến động giảm diện tích lớn để trả lời cho người dân xã Hương Sơn và Thượng Quảng về chi trả phí dịch môi trường rừng. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy. Làm việc với các sở ngành liên quan hoàn thiện Phương án thực hiện Chỉ thị 65 trên địa bàn huyện để sớm triển khai thực hiện.

2. Tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, chuyển đổi mô hình chợ, an toàn điện

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng lên kế hoạch làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng quy hoạch vùng của huyện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với UBND xã Hương Phú, Phòng Tư pháp nghiên cứu hợp đồng thỏa thuận tài sản trên đất tại điểm du lịch sinh thái Thác Trượt đã thu hồi để tham mưu UBND huyện giải quyết theo đúng theo quy định pháp luật.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện cùng các ngành liên quan khi triển khai và nghiệm thu các công trình phải thông báo cho địa phương và người dân được biết để phối hợp thực hiện.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành đóng các đường xuống của đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan trước ngày 10/4/2019 và đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các phương án chuyển đổi mô hình chợ Khe Tre, chợ Hương Giang để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tiến hành làm văn bản mời Ban quản lý đường Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải và UBND các xã liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý các tuyến đường gom dân sinh lần cuối cùng trước ngày 15/4/2019.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Nam Đông đến người dân và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý đô thị và trật tự  xây dựng trên địa bàn huyện Nam Đông.

- Các đơn vị, UBND các xã phối hợp, hổ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai dự án.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì tham mưu UBND huyện văn bản gửi các đơn vị liên quan xử lý những vấn đề liên quan đến công trình Thuỷ điện Thượng Nhật trước ngày 10/4/2019.

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Điện lực Nam Đông khảo sát các tuyến đường điện băng qua nhà dân để đề xuất ngành điện có kế hoạch chỉnh tuyến. Kịp thời báo cáo Phòng Kinh tế - Hạ tầng khi hệ thống điện chiếu sáng Trung tâm các xã, thị trấn bị hư hỏng, có sự cố để được thay thế, khắc phục kịp thời phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

3. Tài nguyên môi trường

- Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty TNHH MTV môi trường Nam Đông, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, sắp xếp, bố trí các thùng đựng rác thải hợp lý, đảm bảo không để rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn; kiên quyết xử lý xe cơ giới dùng để khai thác cát sạn trên địa bàn.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Khe Tre tiến hành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm sự cố cháy thùng rác trên địa bàn, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 05/4/2019.

- UBND thị trấn Khe Tre kiểm tra việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp đổi, chỉnh lý biến động nếu chưa thực hiện được chỉnh lý thì trả lại cho các hộ dân; đề nghị khi thu hồi phải có biên bản thu hồi để tránh thất lạc, làm mất của người dân.

4. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

- Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình của học sinh có biểu hiện bỏ học giữa chừng để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, không để học sinh bỏ học giữa chừng.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy môn lịch sử hỗ trợ cho Trường THPT Hương Giang và THPT Nam Đông theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng Y tế, Trung tâm y tế và các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hạn chế sinh con thứ 3 trở lên.

 - Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để con em vào làm việc tại Công ty Kimsora hoặc xuất khẩu lao động ở các nước để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị tốt Đại hội TD - TT các dân tộc thiểu số lần thứ 13 trên địa bàn huyện.

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ III.

5. Lĩnh vực Nội chính

- Công an huyện chủ trì, phối hợp các địa phương phát động phong trào bảo vệ an ninh thôn, xóm (trộm cắp tài sản, vật nuôi); xử lý triệt để các tụ điểm lô đề, cá độ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, tuần tra xử lý các xe hết hạn lưu hành, xe tự chế (Thượng Quảng, Hương Sơn, Thượng Long); kiểm tra các phương tiện ô tô chạy không đúng tuyến hay xe hợp đồng đến chở khách trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn.

- Hoàn thành và ban hành Kết luận thanh tra UBND xã Thượng Nhật, UBND xã Hương Lộc và đơn của ông Lê Hóa. Tiến hành thanh tra việc lấn chiếm đất tại Sân bóng đá Mụ Nằm, Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre để xử lý theo quy định pháp luật.

- Phòng Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 3 đơn vị còn lại; theo dõi và báo cáo kịp thời hoạt động tôn giáo trên địa bàn; Xây dựng quy chế đánh giá khen thưởng các phòng ban, các xã, thị trấn.

- Văn phòng HĐND - UBND huyện tiếp tục hướng dẫn, hổ trợ các đơn vị, các xã thị trấn trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND tháng 3/2019. UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.440
Truy cập hiện tại 1.379