Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn
False 4879Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp  nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn

Ngày 13/3/2019, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí làThủ trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB và XH, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin,  Y tế, Thanh tra huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Hành chính công huyện.

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công huyện báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện từ khi thành lập đến nay (trong đó chú trọng 3 tháng đầu năm 2019), ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

Đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính năm 2018, kết quả cải cách hành chính của huyện đứng thứ 2/9 huyện, thị xã, thành phố Huế. Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB và XH, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin,  Y tế, Thanh tra huyện; Các đơn vị: Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện:

- Khi UBND tỉnh công bố quyết định TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát và kịp thời tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị UBND tỉnh sửa đổi những quy định chưa phù hợp (nếu có); đồng thời, kịp thời xây dựng quy trình giải quyết TTHC khi có quyết định thay đổi và gửi về Trung tâm Hành chính công huyện để kịp thời cấu hình trên hệ thống Dịch vụ công.

- Kiểm tra, rà soát kỷ thành phần, nội dung hồ sơ khi tiến hành liên thông các cấp để hạn chế tối đa tình trạng sai sót trong giải quyết hồ sơ TTHC, gây mất thời gian của tổ chức, công dân.

- Chủ động trong việc xử lý hồ sơ tại cổng Dịch vụ công, hạn chế tình trạng để hồ sơ đến hạn mới tiến hành xử lý trên phần mềm. Khi xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn, các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm và kịp thời xuất trình thư xin lỗi gửi về Trung tâm Hành chính công để lãnh đạo Trung tâm trực tiếp gửi cho tổ chức, công dân (02 bản).

- Quán triệt cho CBCCVC của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện phải tham gia trực đầy đủ. Trong trường hợp CBCCVC được cử không thể tham gia trực, các cơ quan, đơn vị phải chủ động bố trí người trực thay và báo cho Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công huyện để theo dõi.

- Hàng năm khi tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công huyện,các cơ quan, đơn vị phải tiến hành lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian làm việc tại Trung tâm.

2. Trung tâm Hành chính công huyện:

- Chịu trách nhiệm giám sát nề nếp; tinh thần trách nhiệm; sự chuyên nghiệp và sự tận tình trong công việc; tác phong, lời nói đối với CBCCVC của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm (đi muộn, về sớm, vắng trực, không mang đồng phục, không thực hiện đúng quy định tiếp nhận và trả kết quả, giao tiếp không chuẩn mực,…) Trung tâm Hành chính công báo cáo kịp thời với Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng CBCCVC để có biện pháp chấn chỉnh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện đăng ký hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện dịch vụ bưu chính công ích khi giao dịch hồ sơ TTHC.

3. Văn phòng HĐND vàUBND huyện, Phòng Nội vụ, Trung tâm Hành chính công huyện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đối với Lãnh đạo, công chức, viên chức cấp xã, đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Nghiên cứu tham mưu UBND huyện thành lập Tổ Công tác kiểm tra, giám sát và triển khainhiệm vụ ứng dụng CNTT để đẩy mạnh việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn huyện; UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai, tổ chức thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.921
Truy cập hiện tại 1.503