Tìm kiếm
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về triển khai kế hoạch thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện
False 6925Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về triển khai kế hoạch thành lập

 Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện

Ngày 15/02/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tần - Chi cục Trưởng Chi cục phát triển nông thôn; các Trưởng Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – KH, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã Hương Phú và Thượng Nhật; các Chi hội trưởng Chi hội chủ rừng phát triển bền vững xã Hương Phú và Thượng Nhật.

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đặt vấn đề nội dung cuộc họp và đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

Để sớm thành lập các Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện theo kế hoạch, trước mắt thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn 02 xã Hương Phú và Thượng Nhật. UBND huyện đề nghị UBND xã Thượng Nhật và UBND xã Hương Phúmvà các ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. UBND xã Hương Phú và Thượng Nhật:

- Thành lập Ban vận động thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững (đối với xã Thượng Nhật chưa thành lập) và chọn sáng lập viên để tuyên truyền, vận động các chủ rừng, các hộ gia đình có rừng trồng (từ 0,3 ha trở lên) tham gia vào Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững (theo hướng trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC) để nâng cao thu nhập, đồng thời xây dựng kế hoạch thành lập hợp tác xã cụ thể từng mốc thời gian để triển khai thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn và báo cáo UBND huyện trước ngày 02/3/2019.

- Chủ động phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm và các ngành liên quan để hoàn thành các quy trình, hồ sơ, thủ tục thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững hoàn thành trong quý I năm 2019.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND các xã hoàn chỉnh các quy trình, hồ sơ, thủ tục để hưởng các chế độ, chính sách thành lập Hợp tác xã theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phòng Nông nghiệp &PTNT chủ trì tham mưu, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã vận động hộ trồng rừng tham gia phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với thành lập các Chi hội chủ rừng phát triển bền vững ở một số xã có đủ điều kiện; chú trong các xã Thượng Quảng, Hương Lộc.

4. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh kịp thời quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ thêm về chuyên môn, kinh phí; giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của huyện, của xã trong quá trình thành lập các Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn huyện.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp triển khai kế hoạch thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện, yêu cầu UBND xã Thượng Nhật và Hương Phú, các ngành liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.487
Truy cập hiện tại 3.728