Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở UBND xã Thượng Quảng
False 5367Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở UBND xã Thượng Quảng

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, đồng chí Trần Quốc Phụng- Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở UBND xã Thượng Quảng. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện các cơ quan: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng LĐ-TB&XH, Ban Tiếp công dân, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Ông Lê Hữu Cư- Trú tại thôn 6, xã Thượng Quảng trình bày, việc làm đường sản xuất do dự án BCC tài trợ qua đất sản xuất của gia đình nhưng không đền bù về đất, cây cối. Quá trình thi công không báo cho gia đình biết và không thi công theo mốc (vè) đã cắm làm ảnh hưởng đến phần đất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của gia đình. Kiến nghị huyện qua tâm giải quyết.

Tại buổi tiếp công dân, chủ tịch UBND huyện ghi nhận và trả lời:

- Việc mở đường sản xuất do các dự án BCC tài trợ trên địa bàn xã Thượng Quảng là để phục vụ cho bà con ở xã. Về chủ trương khi thực hiện dự án sẽ vận động và thỏa thuận nhân dân không đền bù về đất cũng như cây cối trên đất. Do vậy, trường hợp của gia đình ông cũng như các gia đình khác đều không được đền bù.

- Đối với quá trình thi công đường không báo cho gia đình biết và không thực hiện như mốc (vè) đã cắm, làm ảnh hưởng đến phần đất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng kiểm tra, trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Trường hợp nếu đúng như công dân phản ánh thì sớm có giải pháp chấn chỉnh đơn vị thi công.

2. Ông Phạm Thọ- trú tại thôn 7, xã Thượng Quảng trình bày, kiến nghị đất trồng lúa của gia đình tôi cùng 4 hộ khác đã làm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có giấy. Kiến nghị quan tâm giải quyết.

- Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng phối hợp với phòng Tài nguyên- Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra, trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; nếu hộ gia đình ông Thọ và các hộ khác đủ điều kiện để cấp giấy CNQSDĐ thì hướng dẫn làm hồ sơ để cấp theo quy định.

3. Ông Võ Đại Huy- trú tại Thôn 3, xã Thượng Quảng trình bày, kiến nghị quan tâm đầu tư đường sản xuất vào Khe Lum và đập ở Khe A Hớt, thôn 3.

- Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng kiểm tra, trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

4. Ông Nguyễn Duy Hai- trú tại thôn 5, xã Thượng Quảng trình bày, vừa qua 4 hộ bị thu hồi đất để phục vụ dự án xây dựng nhà máy xi măng nhưng đến nay việc chỉnh lý biến động trong giấy CNQSDĐ vẫn chưa thực hiện. Tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng thôn 5, xã Thượng Quảng trước năm 2018 được tính trên diện tích 129 ha, nhưng đến năm 2018 diện tích này giảm còn 64 ha. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết.

Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Thượng Quảng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra, rà soát hồ sơ và trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền liên quan đến nội dung chỉnh lý biến động giấy CNQSDĐ sau khi thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng nhà máy xi măng của 04 hộ.

- Về tiền dịch vụ môi trường rừng của Cộng đồng thôn 5, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Đông kiểm tra, trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

5. Ông Hồ Văn Dót- trú tại Thôn 3, xã Thượng Quảng trình bày, kiến nghị quan tâm đầu tư đường sản xuất từ nhà ông Huy lên A Kỳ.

- Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận ý kiến của công dân và chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện nghiên cứu để đưa hạng mục đầu tư đường sản xuất từ nhà ông Huy lên A Kỳ vào danh mục công trình đầu tư trung hạn.

6. Ông Lê Thanh Tuấn- trú tại thôn 5, xã Thượng Quảng trình bày, gia đình tôi sau khi thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng nhà máy xi măng còn hơn 3.000m2 đất nông nghiệp; mặc dù đã thu hồi giấy CNQSDĐ nhưng đến nay vẫn chưa chỉnh lý biến động.

- Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện trả lời: Trường hợp của ông Tuấn cũng giống như trường hợp của ông Hai ở xã Thượng Quảng; yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên  và Môi trường phối hợp với UBND xã Thượng Quảng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra, rà soát hồ sơ và trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

Không có đơn tiếp nhận tại buổi tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Đông; Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng và các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả gửi về Chủ tịch UBND huyện trước ngày 08/3/2019.

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện theo dõi ý kiến chỉ đạo và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân tại xã Thượng Quảng; UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.562