Tìm kiếm
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018
False 11691Ngày cập nhật 19/01/2019

Ngày 07 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018.

 

Theo đó, các tập thể và cá nhân được khen thưởng có tên như sau:

I. Tập thể:

1. Ủy ban nhân dân xã Hương Lộc

2. Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn

II. Cá nhân:

1. Bà Trần Thị Mương, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

2. Ông Hồ Xuân Tuấn, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hương Hòa

3. Ông Nguyễn Đức Xuôi, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hương Phú.

(Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.994
Truy cập hiện tại 120