Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn huyện năm 2023
False 3858Ngày cập nhật 04/11/2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

 - Giúp người tham gia giao thông điều khiển phương tiện đi theo đúng quy định về tốc độ; hạn chế tốc độ và chú ý hơn khi đến nơi đông người, khu đông dân cư, đoạn đường nguy hiểm để không vi phạm luật giao thông, đảm bảo an toàn cũng như tránh “tiền mất tật mang”.

 - Hạn chế tối đa các vụ tai nạn và va chạm giao thông trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu: Lắp đặt biển báo giao thông đường trên địa bàn huyện có phải đảm bảo có tính thẩm mỹ, đúng quy cách, an toàn, tiệt kiệm, chất lượng, hiệu quả. Sau khi hoàn thành lắp đặt và nhận bàn giao các xã phải đảm bảo quản lý, bảo vệ sử dụng hiệu quả.

 

1. Nội dung các biển báo

          - Nội dung biển báo số R.420 “Biển báo bắt đầu khu đông dân cư”, như sau: Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.

          - Nội dung biển báo số R.421 “Hết khu đông dân cư”, như sau: Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết đã đi qua khu đông dân cư.

          - Nội dung biển báo số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”, như sau: Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định;

          - Nội dung biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”, như sau: Biển báo giao thông để báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

          2. Địa điểm lắp đặt

          2.1. Thị trấn Khe Tre: Lắp đặt 04 biển báo giao thông số R.420 “Biển báo bắt đầu khu đông dân cư” và 04 biển báo giao thông số R.421 “Hết khu đông dân cư”.

- Tuyến đường Khe Tre đi Hương Lộc (đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Lộc): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.

          - Tuyến đường Khe Tre (đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Phú): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.

          - Tuyến đường Tỉnh lộ 14D:

          + Đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Hòa (Cầu Hương Hòa): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.

          + Đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Phú (Cầu Ông Đại): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.

          2.2. Xã Hương Phú: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

- Km 1+800 tuyến đường Tỉnh lộ 14D: Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

          - Km 2+300 tuyến đường Tỉnh lộ 14D (cầu ông Đại): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

          2.2. Xã Hương Xuân: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

- Km 6+700 tuyến đường Tỉnh lộ 14D (trước trạm thu mua gỗ rừng trồng Thanh Khàn): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

          - Km 7+300 tuyến đường Tỉnh lộ 14D (ngã tư đường vào xã Hương Sơn): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

          2.3. Xã Hương Lộc: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

Tuyến đường Khe Tre đi Hương Lộc (trước nhà ông Trấn Văn Thịnh): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          Tuyến đường Khe Tre đi Hương Lộc (cầu Bảng thôn 2): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          2.4. Xã Thượng Lộ: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

Tuyến đường Khe Tre đi Thượng Lộ (Cầu Khe lá): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          Tuyến đường Khe Tre đi Thượng Lộ (Trường Tiểu học Thượng Lộ ): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”. 

          2.5. Xã Hương Sơn: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

Tuyến đường Trung tâm xã Hương Sơn (Cầu Hương Sơn): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          Tuyến đường Khe Tre đi Thượng Lộ (Nhà họp thôn BHar): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          2.6. Xã Thượng Nhật: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Nhật (Trụ sở HĐND-UBND xã Thượng Nhật): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Nhật (Ngã tư cầu Trần Đức Lương): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          2.5. Xã Thượng Long: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Long (Cầu Thượng Long): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

          Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Long (Cầu A Ka): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

 

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 238