Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chấn chỉnh công tác lập, phân bổ và triển khai kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn NSNN
False 7820Ngày cập nhật 04/11/2023

Thực hiện Công văn số 11388/UBND-XDCB ngàỵ 20/10/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác lập, phân bổ và triển khai kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

- Đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và hằng năm đảm bảo sát với khả năng thực hiện, đúng đối tượng theo quy định; hạn chế tối đa việc giải ngân chậm hoặc không thể giải ngân kế hoạch vốn, dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư các dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư phải hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/12/2023 để đảm bảo điều kiện giao vốn năm 2024.

- Các cơ quan chuyên môn có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật còn 1/2 thời gian theo quy định, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư.

- Trong quá trình tiến hành chuẩn bị đầu tư dự án phải lập phương án giải phóng mặt bằng đảm bảo yêu cầu, có số liệu kiểm đếm, đo đạc, dự toán bồi thường và xác định cụ thể địa điểm tái định cư,... để đảm bảo phù hợp khi triển khai thực hiện, cần thiết có sự tham gia của đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư dự án.

 

Nguyễn Quyết Thắng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 570