Tìm kiếm
Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 10 năm 2018 của UBND huyện: tại buổi làm việc với UBND xã Hương Hữu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
False 12657Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc

với UBND xã Hương Hữu về tình hình thực hiện nhiệm vụ

kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019

 

Ngày 04/10/2018, tại Phòng họp UBND xã Hương Hữu, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của xã Hương Hữu. Tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Hương – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ VN và các ban, ngành liên quan xã Hương Hữu.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Hương Hữu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019 của xã; ‎‎ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Hoan nghênh tinh thần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của lãnh đạo Đảng uỷ, Chính quyền địa phương và toàn thể cán bộ nhân dân xã Hương Hữu trong việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của xã đề ra trong năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt như: Thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; số hộ vị phạm làm nhà ở trái phép cao, tỷ lệ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp, số lượng học sinh bỏ học giữa chừng còn nhiều.

Để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong những tháng còn lại của năm 2018; chuẩn bị thực hiện Kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2019. UBND xã cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trên cơ sở ý kiến tham gia, đề xuất của các ngành cấp huyện, UBND xã cần tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá lại một số chỉ tiêu tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 sát với tình hình thực tế của xã.

2. Kế hoạch năm 2019, UBND xã nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế địa phương như sau:

- Chỉ tiêu kinh tế: Thu nhập bình quân đầu người từ 27 – 28 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt là 818 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn là: 158 triệu đồng; đối với chỉ tiêu tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn, UBND xã cần rà soát tất cả các nguồn đầu tư trong năm 2019 để xây dựng phù hợp.

- Chỉ tiêu xã hội: Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7%.

- Chỉ tiêu môi trường: Điều chỉnh tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt từ 40% - 50%; bổ sung thêm chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt từ 90% - 95%.

- Đối với chương trình trọng điểm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung như sau: Chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với việc giảm nghèo bền vững; chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chương trình phát triển kinh tế vườn và phát triển chăn nuôi.

3. Về định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Tiếp tục xác định xã Hương Hữu là xã phát triển nông nghiệp chủ yếu; phối hợp với phòng ban chuyên môn huyện cơ cấu lại loại cây trồng phù hợp; cần tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế theo hướng bền vững; lồng ghép các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư tập trung xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển kinh tế vườn nhân rộng một số loại cây, con mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể:

a) Về kinh tế:

- Trồng trọt: Bám sát đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tăng cường đầu tư nâng cao năng suất cây lúa, phát triển mô hình thâm canh lúa nước để tăng năng suất, triển khai một số diện tích trồng nếp than của người đồng bào dân tộc; UBND xã cần đẩy mạnh công tác cải tạo vườn tạp đến năm 2020 xử lý dứt điểm toàn bộ diện tích keo trồng trong vườn, để phát triển kinh tế vườn nhà, vườn đồi cần tập trung trồng các loại cây cho thu nhập ổn định như: Chuối đặc sản (Thanh tiên, chuối lùn, chuối tiêu), trồng xen cam, bưởi và các loại cây có giá trị kinh tế khác phù hợp với điều kiện địa phương. Tăng cường công tác thâm canh, xen canh, tăng hệ số sử dụng đất và nâng cao thu nhập cho người dân như: trồng ớt tiêu xen dưới tán vườn, tận dụng đất ven bờ để trồng cau,…; tập trung chỉ đạo, vận động bà con quan tâm chăm sóc vườn, phấn đấu năm 2019 mỗi thôn đều có ít nhất 1 vườn được cải tạo, chăm sóc kiểu mẫu.

- Chăn nuôi: Tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng thâm canh, trồng cỏ nuôi bò; chỉ đạo hướng dẫn chăn nuôi có chuồng trại và các hộ chăn nuôi đều phải cam kết bảo vệ môi trường; đối với gia cầm đẩy mạnh phát triển mô hình gà thả vườn, thả đồi theo hướng trang trại, tiến tới thành lập hợp tác xã; quan tâm công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo kế hoạch; phát triển nuôi cá hồ,…

- Về lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tránh tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng làm nương rẫy; quan tâm chăm sóc rừng trồng để nâng cao năng suất.

- Công nghiệp: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, kinh tế hạ tầng phối hợp ra soát đội ngũ lao động đã qua đào tạo, tuyên truyền, vận động giới thiệu đến công ty may Kim Sora để làm việc.

- Thu ngân sách: Tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách địa phương đảm bảo và vượt kế hoạch. Ngoài ra, UBND xã cần thực hiện đảm bảo nguyên tắc tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tài nguyên – môi trường: Bám kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hàng năm để quản lý đất đai; quan tâm quản lý các hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát những hộ đã vi phạm trước đây đủ điều kiện hướng dẫn làm hồ sơ chuyển đổi. Có biện pháp bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác thu gom rác thải trên địa bàn xã.

 b) Về lĩnh vực Văn hoá, Xã hội:

- Giáo dục: Cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục; vận động nâng cao số lượng học sinh tham gia bán trú đạt 95%; hạn chế mức thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng.

- Xã hôi: Quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; chống tình trạng tảo hôn;

- Văn hóa: Phấn đấu năm 2019 đạt 80% hộ gia đình văn hóa. Tập trung chỉ đạo các thôn chưa đạt chuẩn văn hóa sớm hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận.

- Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong dịp lễ tết; xây dựng nếp sống văn minh nông thôn.

3. Về xây dựng nông thôn mới: Duy trì các chỉ tiêu đã đạt và đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm và nhiệm vụ của địa phương và nhân dân. Có kế hoạch phân công, chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành (Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,…) tuyên truyền phối hợp thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả và kịp thời xử lý những tồn tại.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đề nghị xã Hương Hữu và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.585.721
Truy cập hiện tại 3.088