Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 09 năm 2018 của UBND huyện: Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2018
False 10488Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện

tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2018

 

Ngày 20/9/2018, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đồng chí Hồ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện (vắng có lý do: đ/c Lê Khánh Hà, đ/c Dương Thanh Phước); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (PTP Nội vụ); lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trạm Khuyến nông lâm ngư, Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Y tế, Chi cục thuế; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QPAN 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu đạt kết quả tốt, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác của UBND huyện được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện căn cứ theo ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kinh tế - xã hội, QPAN 9 tháng đầu năm theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm; đồng thời lưu ý các nội dung đánh giá tồn tại, hạn chế phải sát với thực tế; bổ sung nội dung phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn vào phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kinh tế - xã hội, QPAN theo kế hoạch đề ra năm 2018, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới và phòng chống thiên tai

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, cải tạo vườn; trong đó chú trọng các nội dung của 8 dự án nhỏ trong Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện để triển khai, hướng dẫn nhân dân thực hiện.

- Xã Hương Hòa, xã Hương Phú, xã Hương Lộc tiếp tục tăng cường công tác vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây cam Nam Đông trong năm 2018. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND các xã rà soát quỹ đất, tham mưu UBND huyện quy hoạch các vùng trồng cam tập trung để phát triển cây cam thành hàng hóa.

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Các địa phương tiếp tục duy trì ổn định tổng đàn trâu, bò; phát triển đàn lợn. Đặc biệt, chú trọng thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện và các ngành, các cấp trong công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi, chủ động ngăn ngừa không cho bệnh dịch này xảy ra trên địa bàn huyện.

- Các ngành, các địa phương chú trọng thực hiện phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018; chủ động xây dựng phương án di dời các hộ dân ở những vùng xung yếu, có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất dọc tuyến đường La Sơn – Túy Loan qua địa bàn xã Hương Phú, xã Hương Lộc, thị trấn Khe Tre và những vùng ven khe, suối ở các xã.

- Xây dựng nông thôn mới: UBND các xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thành việc thành lập Hợp tác xã; đồng thời rà soát lại các tiêu chí nhỏ trong 19 tiêu chí để thực hiện hoàn thành các tiêu chí của năm 2018.

2. Công nghiệp – xây dựng:

- Các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Lao động – TBXH, Tài chính – KH, Trung tâm GDTX - GDNN căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng phối hợp làm việc với Chi nhánh Công ty MAT TRIX VINH để tiếp nhận các tài sản máy móc của đơn vị này bàn giao lại, cũng như đảm bảo việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động khi đơn vị này không tiếp tục đầu tư sản xuất tại huyện.

- Đảng ủy và chính quyền các địa phương chú trọng các biện pháp tuyên truyền, phổ biến người lao động nâng cao ý thức, tác phong làm việc công nghiệp tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý chợ trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

3. Lĩnh vực Tài chính, đầu tư, ngân sách:

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác thu các loại phí, lệ phí đã được giao chỉ tiêu trong năm 2018 để đảm bảo cân đối ngân sách xã.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp chặt chẽ, rà soát các nguồn thu; tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu thuế vãng lai, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2018 theo chỉ tiêu đã giao.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre hoàn thành trước 31/10/2018.

- Phòng Tài chính – KH chủ động tham mưu UBND huyện làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính để xin kinh phí đầu tư trang cấp trang thiết bị tại doanh trại mới của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan quan đến lĩnh vực đầu tư cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đang tiến hành đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình, dự án XDCB cùng phối hợp để hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2019 đảm bảo đúng thời gian quy định.

4. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường:

- Đối với công tác cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ kiểm tra, rà soát các diện tích khu vực lòng hồ Tả trạch trước đây đã chi trả đền bù đất để loại ra khỏi tổng diện tích đất phải cấp giấy CNQSDĐ. Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, nâng tối đa tỷ lệ cấp đổi và cấp mới trong năm 2018.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra tình trạng khói gây ô nhiễm môi trường của cơ sở sấy cau ở thôn 11, xã Hương Hòa theo phản ánh của nhân dân, báo cáo kết quả UBND huyện trước ngày 28/9/2018 để có phương án kịp thời xử lý.

- Ban QLDA ĐTXDKV, Trung tâm PTQĐ kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình xây dựng cơ bản có thu hồi đất, cung cấp hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân.

5. Văn hóa – Xã hội:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, chứng từ quy định liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng theo Quyết định 22 và Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành việc nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22 trước ngày 30/9/2018 theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Địa phương nào để xảy ra các sai phạm liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22 và QĐ 48 của Thủ tướng Chính phủ thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Thủ trưởng các cơ quan, các trưởng nhóm được phân công giúp đỡ hộ nghèo tại các xã ĐCĐC theo Kế hoạch 59 của UBND huyện khẩn trương thực hiện hoàn thành các nội dung, kế hoạch hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2018.

6. Lĩnh vực Nội chính:

- Phòng Nội vụ nghiên cứu tham mưu UBND huyện phương án nhân sự của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, hoàn thành đưa Trung tâm này đi vào hoạt động trong tháng 10/2018. Đồng thời, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý các trường học trình Chủ tịch UBND huyện xem xét trước ngày 03/10/2018.

- Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và thực hiện việc giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND tháng 9/2018. UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành,UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 123