Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 09 năm 2018 của UBND huyện: tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Quảng về công tác thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018
False 8587Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc

với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Quảng về công tác thực hiện

các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018

 

Ngày 21/6/2018, đồng chí Trần Quốc Phụng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Quảng để rà soát tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo kế hoạch đề ra. Tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Hương – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Hát – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan - HUV, PCT HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – KH, Lao động – TBXH, Y tế; về phía xã Thượng Quảng có các đồng chí: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các Đoàn thể xã Thượng Quảng.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Thượng Quảng báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2018; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy, ý kiến tham gia của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể và các thành phần dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Đảng ủy xã Thượng Quảng đã chủ động trong công tác kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã; tổ chức triển khai các nội dung và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Tuy nhiên, qua báo cáo thì kết quả thực hiện các tiêu chí đến nay vẫn còn chậm; một số cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị vẫn chưa chuyển biến mạnh về nhận thức đối với công tác xây dựng nông thôn mới; UBND xã chưa chủ động và quyết liệt trong việc phân tích, đánh giá và tổ chức thực hiện các tiêu chí một cách có hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động có triển khai nhưng chưa sâu sát đến tận người dân, vì vậy đa số các tiêu chí chưa đạt đến thời điểm hiện tại đều thuộc trách nhiệm của xã và người dân. Để thực hiện hoàn thành một số tiêu chí còn lại, xây dựng xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Thượng Quảng cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Toàn thể hệ thống chính trị xã Thượng Quảng cần vào cuộc quyết liệt trong khoảng thời gian còn lại những tháng cuối năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức; chủ động đề xuất, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại chậm nhất vào cuối tháng 11 năm 2018.

2. Đối với tiêu chí nhà ở dân cư: Tập trung rà soát, phân tích cụ thể hiện trạng của 12 nhà tạm còn lại, trong đó những trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp yêu cầu UBND xã căn cứ theo các quy định hiện hành và vận động nhân dân để xử lý phù hợp, đối với những trường hợp còn lại căn cứ theo quy định nhà đối với nhà ở đạt chuẩn (gồm 3 cứng: mái, tường, nền) xem hộ gia đình còn chưa đạt ở hạng mục nào để có phương án vận động, hướng dẫn và có kế hoạch đề xuất các ngành hỗ trợ để tháo gỡ.

3. Giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể, cá nhân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; trước mắt cần phân công trách nhiệm cụ thể tập trung thực hiện hoàn thành việc trồng cây xanh, chỉnh trang hàng rào trên trục đường chính đoạn từ giáp xã Thượng Long đến cầu Khe Bó, hoàn thành trong tháng 10/2018.

 4. Hiện xã đã có quy hoạch nghĩa trang nhân dân. Vì vậy, UBND xã cần ban hành quy chế quản lý, tiến hành phân lô, cắm mốc và tuyên truyền, phổ biến để nhân dân thực hiện việc mai táng phù hợp với quy định và quy hoạch.

5. Tiêu chí Tỷ lệ hộ nghèo: Tuy qua đánh giá sơ bộ của xã là đã đạt tiêu chí này. Tuy nhiên, đề nghị UBND xã cần kiểm tra, rà soát trong 04 hộ nghèo đa chiều hiện còn thiếu hụt chỉ tiêu nào để đề xuất các cơ quan có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ.

6. Đối với các nội dung, nhiệm vụ thuộc về xã và người dân, yêu cầu thực hiện hoàn thành trước 31/10/2018.

7. UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBMTTQVN huyện và các tổ chức Đoàn thể cấp huyện cần bám sát nhiệm vụ được phân công đối với từng tiêu chí và theo chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ xã Thượng Quảng trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Kết luận này đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện xem xét, thống nhất. Đề nghị UBND xã Thượng Quảng nghiêm túc triển khai thực hiện và báo  cáo kết quả về UBND huyện trước 15/10/2018 để theo dõi chỉ đạo./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 96