Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 08 năm 2018 của UBND huyện: tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2018
False 7088Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện

tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2018

 

Ngày 23/8/2018, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện (vắng có lý do: đ/c Lê Khánh Hà); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (PGĐ Trung tâm PTQĐ); lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trạm Khuyến nông lâm ngư, Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Y tế, Chi cục thuế, Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng có nhiều chuyển biến tích cực; trong sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, kinh tế vườn có chuyển biến; tình trạng vi phạm QLBVR và pháp luật lâm nghiệp không xảy ra.... Tuy nhiên, để thực hiện tốt các nhiệm vụ của tháng 9 và chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2018; ngoài những nhiệm vụ được giao cụ thể ở dự thảo báo cáo, UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp:

- Tiếp tục tăng cường công tác vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển cây cam Nam Đông trong năm 2018 và kế hoạch làm vườn vụ Thu.

- Các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018; chủ động xây dựng phương án di dời các hộ dân ở những vùng xung yếu, có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất dọc tuyến đường La Sơn – Túy Loan qua địa bàn xã Hương Phú, xã Hương Lộc, thị trấn Khe Tre và những vùng ven khe, suối ở các xã.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức ký kết hợp đồng dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt theo kế hoạch của UBND huyện và Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện.

2. Lĩnh vực lâm nghiệp:

- Các ngành, địa phương tiếp tục duy trì các biện pháp QLBVR và PCCCR; đẩy mạnh triển khai các hạng mục của Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ đã được phê duyệt.

- Giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh, kiến nghị của công dân tại buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại xã Thượng Nhật ngày 22/8/2018 về tình trạng chặt phá rừng cộng đồng để lấy đất sản xuất xảy ra tại địa bàn xã Thượng Nhật; báo cáo UBND huyện trước ngày 14/9/2018.

3. Công nghiệp – xây dựng:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu UBND huyện quản lý thực hiện có hiệu quả nguồn vốn khuyến công năm 2018, tập trung hỗ trợ cho các đề án đào tạo nghề trong doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trên dịa bàn huyện.

- Các cơ quan chuyên môn chú trọng thực hiện nghiêm túc chủ trương kêu gọi đầu tư của huyện; qua đó kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh vào địa bàn huyện.

- Các đơn vị làm chủ đầu tư các công trình, dự án XDCB đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành các hạng mục công trình trước mùa mưa bão, nhất là tập trung cho các công trình trường học phục vụ cho năm học 2018-2019; đồng thời, phải thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, chú trọng công tác công khai thông tin công trình, dự án, nghiêm thu hoàn thành để nhân dân và đơn vị thụ hưởng được biết.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Hương Hữu nghiên cứu, đề xuất UBND huyện phương án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm xã Hương Hữu trong năm 2018.

4. Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách:

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác thu các loại phí, lệ phí đã được giao chỉ tiêu trong năm 2018 để đảm bảo cân đối ngân sách xã.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp chặt chẽ, rà soát các nguồn thu; tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu thuế vãng lai, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2018 theo chỉ tiêu đã giao.

5. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường:

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ rà soát, tổng hợp tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu tốt việc quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

6. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục làm việc với các trường học để động viên, ổn định tư tưởng cán bộ quản lý và giáo viên nhất là đối với các trường mới có thay đổi nhân sự; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để khai giảng năm học mới 2018-2019. Chỉ đạo các trường phối hợp với chính quyền địa phương huy động học sinh đến trường đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ở các bậc học trong năm học 2018-2019.

- Các ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ bây giờ nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên.

- UBND các xã tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách theo Quyết định 48 và Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng chuyên môn liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục còn thiếu theo quy định, hoàn thành trong quý 3/2018.

7. Lĩnh vực Nội chính:

- Thanh tra huyện chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thanh tra, kiểm tra ngay các vụ việc khi có phản ánh của dư luận và kiến nghị của nhân dân, tránh để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, xử lý phức tạp.

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; rà soát và xử lý nghiêm các phương tiện đã hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông, các xe tự chế đang lưu hành, hoạt động trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 18/9/2018.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học phân công chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác trực tự vệ, bảo vệ tại cơ quan trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9; kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tụ tập đông người, gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện; báo cáo UBND huyện trước ngày 06/9/2018.

- Công tác cải cách hành chính:

+ Văn phòng HDND và UBND, Phòng Nội vụ: Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác và Tổ Công vụ của Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND huyện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện; định kỳ hành tháng, hàng quý báo cáo kết quả UBND huyện theo quy định.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính và sử dụng các phầm mềm trên hệ thống xác thực tập trung của UBND tỉnh (SSO), hộp thư điện tử công vụ trong công tác, chữ ký số, phần mềm chuyên ngành của các cơ quan, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và công tác cải cách hành chính.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND tháng 8/2018. UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành,UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 94