Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 08 năm 2018 của UBND huyện: Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giao ban quý II khối Văn hóa xã hội huyện
False 8064Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giao ban

quý II khối Văn hóa xã hội huyện

 

Ngày 27/7/2018 tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó  Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban quý II năm 2018 của khối Văn hóa xã hội. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Văn hóa -TT, Dân tộc, Y tế; phòng Dân số - KHHGĐ; phòng Giáo dục & ĐT; Trung tâm GDNN- GDTX; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Bảo hiểm xã hội; Đài truyền thanh- truyền hình và Trung tâm Y tế (vắng Hội chữ thập đỏ).

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn hóa xã hội quý II, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo trong năm 2018; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo lãnh đạo các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ Văn hóa xã hội quý II, năm 2018 nên một số công việc đảm bảo theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác khám chữa bệnh được quan tâm, hoạt động phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp, tình trạng chậm đóng BHXH còn diễn ra; tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao; số lượng học sinh ở các ĐCĐC tham gia học bồi dưỡng tiếng việt trong dịp hè thấp.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, UBND huyện đề nghị các ngành cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về Văn hóa - TT, Đài truyền thanh- TH huyện: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của tỉnh, huyện diễn ra trong năm 2018; tham mưu Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tổ chức bình xét các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đảm bảo chất lượng.

2. Về Giáo dục - Đào tạo:  Chỉ đạo các trường tổng quan, vệ sinh trường, lớp và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019; thống kê số học sinh bỏ học hiện nay đang còn trên địa bàn huyện để có giải pháp vận động các em ra học các lớp bổ túc trung học; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền, vận động các em tham gia BHYT học sinh.

3. Về công tác Dân tộc:

+ Thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương, tỉnh chỉ đạo về công tác dân tộc và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách cho đồng bào DTTS để tham mưu các giải pháp triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra công tác cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS ở các xã nhằm kiểm soát không để xảy ra tình trạng cán bộ phụ trách xã, thôn nhận thẻ BHYT của dân nhưng không cấp kịp thời.

4. Về công tác Y tế, DS - KHHGĐ:

- Hiện nay Trung tâm Dân số - KHHGĐ đã được sáp nhập vào Trung tâm Y tế đề nghị Trung tâm y tế quy định, phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của phòng Dân số; thực hiện tốt chiến dịch tuyên truyền lồng ghép dịch vụ CSSK/KHHGĐ đảm bảo đạt kế hoạch tỉnh, huyện giao; có giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

+ Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo ở các cụm dân cư để tuyên truyền phổ biến các chính sách về Dân số, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện, chú trọng công tác phòng dịch tại các trường học; rà soát các tiêu chí về công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và trạm y tế đạt chuẩn để có giải pháp thực hiện đảm bảo đạt chuẩn.

5. Về công tác xã hội- Đào tạo nghề:

- Phòng Lao động - TBXH tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các ngành được phân công giúp đỡ hộ nghèo tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch; phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động.

- Trung tâm GDNN- GDTX phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi lao động tham gia học các lớp đào tạo nghề để cung ứng nguồn lao động cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

6. Bảo hiểm xã hội: Phối hợp với các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục vận động người dân và người lao động tham gia BHYT, BHXH, để nâng tỷ lệ tham gia BHYT đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT.

Ngoài các nội dung cần tập trung chỉ đạo nêu trên, đề nghị các ngành thường xuyên cập nhật bút phê, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng thời soát xét các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018 của ngành, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đạt, vượt kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giao ban quý II khối Văn hóa xã hội, đề nghị các ngành tổ chức phối hợp thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.046