Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ý kiến chỉ đạo, điều hành tháng 07 năm 2018 của UBND huyện: tại cuộc họp để xử lý 03 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên địa bàn xã Hương Hòa
False 7186Ngày cập nhật 11/10/2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để xử lý

03 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên địa bàn xã Hương Hòa

 

 

Ngày 10/7/2018, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan để thống nhất phương án xử lý 03 trường hợp xây dựng nhà trái phép liên quan đến hộ ông Nguyễn Văn Tân, hộ ông Nguyễn Xuân Ninh và hộ ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn 8, xã Hương Hòa. Tham dự có Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm PTQĐ, Thanh tra huyện, đại diện Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Hương Hòa.

Sau khi nghe ý kiến tham gia, đề xuất của Chánh Thanh tra huyện và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Dũng:

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì hợp đồng với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành đo đạc và cắm mốc lô đất; xây dựng phương án bán đấu giá công khai lô đất và chuyển hồ sơ cho phòng Tài chính – Kế hoạch để trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng phương án xin giá đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2018.

- Ủy ban nhân dân xã Hương Hòa phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong quá trình đo đạc và cắm mốc lô đất; đồng thời thông báo cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu hoàn thành công tác tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng sạch cho UBND xã trước ngày 30 tháng 7 năm 2018.

2. Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Tân và hộ ông Nguyễn Xuân Ninh:

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã Hương Hòa kiểm tra, rà soát lại hồ sơ Quy hoạch khu dân cư thôn 8 (khu vực trước trụ sở UBND xã Hương Hòa); trên cơ sở đó, lập hồ sơ quy hoạch chi tiết phân lô trong phạm vi diện tích đất của ông Tân và ông Ninh đã thu hồi trước đây, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công tác quy hoạch yêu cầu hoàn thành trong quý 3 năm 2018.

- Trên cơ sở hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện xây dựng phương án sử dụng đất để trình UBND tỉnh xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trong năm 2019.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện xem xét thống nhất. Đề nghị các cơ quan liên quan và UBND xã Hương Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 3.112