Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND huyện
False 2602Ngày cập nhật 09/10/2018

          TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

A

Đề án, kế hoạch, chương trình, báo cáo

II

Báo cáo, Chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

2

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

3

Chương trình công tác năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

III

Kế hoạch thông qua Chủ tịch, PCT UBND huyện

1

Kế hoạch thanh tra năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

2

Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

3

Kế hoạch triển ứng dụng CNTT và Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Lễ đặt vòng hoa, dâng hương tại NTLS nhân ngày 22/12

Phòng Lao động, TBXH, Văn phòng

Đ/c Lê Thanh Hồ

22/12

2

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 12

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

3

Tổng kết ngành Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố năm 2017

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

4

Tổng kết xây dựng Nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

5

Tổng kết công tác An toàn giao thông năm 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018

Phòng Kinh tế và HT

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

6

Tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2017 và ký kết liên tịch năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

  I.   Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Quyết định biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2018

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

2

Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2018 cho các đơn vị

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

3

Soát xét các khoản thu chi năm 2017 để điều chỉnh, bổ sung ở một số khoản chi phát sinh trong năm

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

4

Tăng cường chỉ đạo công tác thu, nhất là các khoản thu tại xã, thị trấn.

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

5

Tổng hợp đầu tư xây dựng trên địa bàn và cân đối nguồn vốn ước thực hiện đến cuối năm

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

6

Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Phòng TCKH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

7

Chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch thực hiện vụ Đông Xuân 2017-2018

Phòng NN, Trạm KN, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

8

Tập trung việc trồng Cam theo kế hoạch và kiểm tra, triển khai trồng Cam đợt 2; tăng cường công tác làm vườn.

Phòng NN, Trạm KN, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

9

Chỉ đạo, vận động nhân dân chuẩn bị dự trữ thức ăn, sửa chữa, làm mới chuồng trại phục vụ chăn nuôi trong mùa mưa rét.

Phòng NN, Trạm Thú Y, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

10

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ thu, làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật.

Phòng NN, Trạm Chăn nuôi Thú Y, các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

11

 Tiếp tục thực hiện công tác GPMB các công trình, dự án thi công trên địa bàn; tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc.

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

12

Chấn chỉnh, thực hiện thu hồi đất nông nghiệp do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của pháp luật

Phòng TNMT, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

13

Rà soát, bổ sung số lượng thùng và địa điểm đặt thùng rác để đảm bảo nhu cầu sử dụng.

Phòng TNMT, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng12

14

Thực hiện các thủ tục về cấp mới và cấp đổi GCN QSDĐ cho các hộ dân.

Phòng Tài nguyên -MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

15

Kiểm tra việc duy tu, bão dưỡng các công trình giao thông

Phòng Kinh tế- HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

16

Tiếp tục kiểm tra, nạo vét khơi thông các hệ thống thoát nước tại các tuyến đường giao thông.

Phòng Kinh tế - HT, UBND thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

17

Tăng cường kiểm tra chất lượng, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công chưa hoàn thành

Ban QLDA, Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

18

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường vào dịp cuối năm

Phòng Kinh tế- HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

19

Bổ sung QH Cụm CN-TTCN tại xã Hương Phú, chuyển QH Cụm thương mại xã Hương Hòa sang QH cụm dân cư

Phòng Kinh tế- HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

20

Tiếp tục tăng cường tuần tra, truy quét xử lý nghiêm tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 12

21

Tập trung chỉ đạo xây dựng NTMT xã Thượng Quảng; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt.

Phòng Nông nghiệp, UBND các xã.

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

II. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

1

Tiếp tục tuyên truyền, đưa chính sách Dân số vào hương ước, quy ước làng thôn văn hóa

Trung tâm Dân số KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

2

Kiểm tra mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, thị trấn

Trung tâm Dân số KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

3

Tiếp tục rà soát tổng hợp số liệu chính thức hộ nghèo, hộ cần nghèo trên địa bàn huyện.

Phòng Lao động, TBXH, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

4

Tổng kết Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017

Phòng Văn hóa-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng     12

 

5

Chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Phòng Văn hóa-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng     12

 

6

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách về dân tộc đảm bảo đối tượng và quy định

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

7

Kiểm tra, phúc tra công tác phổ cập giáo dục năm 2017

Phòng Giáo dục-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

8

Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận lại trường Mầm non Hương Lộc đạt chuẩn quốc gia

Phòng Giáo dục-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

9

Chỉ đạo năm tình hình học sinh bỏ học giữa chừng và thực hiện các giải pháp ngăn chặn

Phòng Giáo dục-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

10

Đánh giá, tổng kết hoạt động Hội CTĐ năm 2017

Hội Chữ thập đỏ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 12

III. Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Kiểm tra, tuần tra kiểm soát giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội

Công an huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

 

2

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực tăng cường sẵn sàng lực lượng ứng cứu giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa, bão

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

3

Tiến hành tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 và xây dựng kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

4

Quyết định Ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

5

Tổ chức kiểm tra, sát hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

6

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác thi đua và họp xét các danh hiệu thi đua năm 2017

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

7

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, phí và bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần cao su Thừa Thiên Huế

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

8

Quyết định ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

9

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

10

Triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

11

Duy trì công tác tiếp dân theo kế hoạch, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, tranh chấp, kiến nghị

Thanh tra huyện, Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 12

12

 Chuẩn bị nội dung đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 12

13

Chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND huyện

Văn phòng, các ngành

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 12

14

Chuẩn bị các văn bản phục vụ Hội nghị triển khai Kế hoạch KTXH, QPAN năm 2018

Văn phòng, các ngành

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 12

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.917
Truy cập hiện tại 938