Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND huyện
False 2030Ngày cập nhật 09/10/2018

          TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

A

Đề án, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Các Báo cáo, Tờ trình thông qua UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện

1

 Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018 (kèm theo dự thảo Nghị quyết)

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 20/11

2

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2017 và kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2018 (kèm theo dự thảo Nghị quyết)

Phòng Tài chính – KH

 

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 07/11

3

 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018

Thanh Tra huyện

 

 

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 20/11

4

 Báo cáo kết qủa thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 20/11

5

 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018

Phòng Giáo dục và ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Trước 20/11

6

 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 20/11

7

 Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội trọng điểm năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 20/11

8

 Báo cáo kết quả xử lý, trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VI

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Trước 07/11

9

 Tờ trình thông qua Đề án phát triển Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

Phòng Văn hóa-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Trước 20/11

10

 Tờ trình miễn nhiệm thành viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Phòng Giáo dục và ĐT

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 20/11

II

Báo cáo, Chương trình thông qua UBND huyện

1

  Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Trước 20/11

2

  Chương trình công tác tháng 12 năm 2017; chương trình công tác năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

   Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

3

  Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng Giáo dục-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

4

  Tổ chức Lễ công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa cho các cơ quan, đơn vị và thôn, tổ dân phố

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

  I.   Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

  Tăng cường chỉ đạo công tác thu, nhất là các khoản thu tại xã, thị trấn.

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

2

 Tổng hợp đầu tư xây dựng trên địa bàn và cân đối nguồn vốn ước thực hiện đến cuối năm

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

3

  Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Phòng TCKH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

4

  Chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch thực hiện vụ Đông Xuân 2017-2018

Phòng NN, Trạm KN,

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

5

  Tập trung việc trồng Cam theo kế hoạch và kiểm tra, đăng ký trồng Cam đợt 2; tăng cường công tác làm vườn.

Phòng NN, Trạm KN, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

6

  Chỉ đạo, vận động nhân dân chuẩn bị dự trữ thức ăn, sửa chữa, làm mới chuồng trại phục vụ chăn nuôi trong mùa mưa rét.

Phòng NN, Trạm Thú Y, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

7

  Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ thu, làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật.

Phòng NN, Trạm Thú Y, các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

8

 Tiếp tục hướng dẫn nhân dân khai thác mủ, tỉa cành tạo tán cây cao su để hạn chế gãy đổ trong mùa mưa bão

Phòng NN, Trạm Khuyến nông, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

9

 Tiếp tục thực hiện công tác GPMB các công trình, dự án thi công trên địa bàn; tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc.

Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

10

  Rà soát, bổ sung số lượng thùng và địa điểm đặt thùng rác để đảm bảo nhu cầu sử dụng.

Phòng TNMT, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng11

11

  Đẩy nhanh các thủ tục về cấp mới và cấp đổi QSDĐ cho các hộ dân.

Phòng Tài nguyên -MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

12

  Kiểm tra việc duy tu, bão dưỡng các công trình giao thông đảm bảo trong mùa mưa bão.

Phòng Kinh tế- HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

13

  Tiếp tục kiểm tra, nạo vét khơi thông các hệ thống thoát nước tại các tuyến đường giao thông.

Phòng Kinh tế- HT, UBND thị trấn Khe tre

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

14

  Tăng cường kiểm tra chất lượng, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công chưa hoàn thành trên địa bàn

Ban QLDA, Phòng Kinh tế- HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

15

  Tiếp tục tăng cường tuần tra, truy quét xử lý nghiêm tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

16

  Tập trung chỉ đạo xây dựng NTMT xã Thượng Quảng; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt.

Phòng Nông nghiệp, UBND các xã.

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

II. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

   Phát động phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng Giáo dục-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

2

  Kiểm tra, phúc tra công tác phổ cập giáo dục năm 2017

Phòng Giáo dục-ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

3

  Tiếp tục tuyên truyền, đưa chính sách Dân số vào hương ước, quy ước làng thôn văn hóa

Trung tâm Dân số KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

4

Kiểm tra mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, thị trấn

Trung tâm Dân số KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

5

  Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đánh giá mô hình xã, thị trấn phù hợp với trẻ năm 2017

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

6

  Tiếp tục rà soát tổng hợp số liệu chính thức hộ nghèo, hộ cần nghèo trên địa bàn huyện.

Phòng Lao động, TBXH, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

7

  Chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Phòng Văn hóa-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng     11

 

8

  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách về dân tộc đảm bảo đối tượng và quy định

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 11

III. Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

  Tiếp tục kiểm tra, tuần tra kiểm soát giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội

Công an huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

 

2

  Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực tăng cường sẵn sàng lực lượng ứng cứu giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa, bão

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

3

Tiến hành tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 và xây dựng kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

4

Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm y tế huyện

Ban Chỉ đạo PCCC huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

5

  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện công tác thi đua năm 2017

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

6

  Tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

7

  Thực hiện nâng lương 06 tháng cuối năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

8

Tổ chức đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2017

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

9

  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

10

  Hoàn thành và kết luận thanh tra đột xuất việc quản lý cán bộ, công chức và quản lý sử dụng tài chính ngân sách tại UBND thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

11

  Triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

12

  Duy trì công tác tiếp dân tại trụ sở và lưu động theo kế hoạch, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, tranh chấp, kiến nghị khi có phát sinh và kiểm tra đôn đốc các đơn vị, cơ quan thực hiện

Thanh tra huyện, Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

13

  Duy trì công tác kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của các xã, thị trấn theo Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 11

14

  Đôn đốc các ngành hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, nghị quyết chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 11

15

  Tổ chức làm việc với các xã, thị trấn về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Văn phòng, Phòng Tài chính-KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 11

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.036
Truy cập hiện tại 954