Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND huyện
False 1729Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

A

Đề án, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Đề án Đổi tên trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện

Phòng Giáo dục&ĐT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

2

  Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

3

  Chương trình công tác tháng 11 năm 2017; chương trình công tác năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 và vụ Đông xuân.

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần quốc Phụng

Tháng 10

2

Tổng kết công tác tuyển quân  năm 2017, triển khai công tác tuyển quân năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

3

Họp đánh giá tình hình KT-XH, QPAN huyện thường kỳ tháng 10

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu để tăng thu ngân sách

Phòng Tài chính – KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

2

Thảo luận ngân sách năm 2018;  Sơ kết công tác thu 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách các tháng còn lại đạt chỉ tiêu, kế hoạch, kể cả thu các khoản cố định tại xã, thị trấn

Phòng Tài chính –KH; Chi Cục Thuế

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

3

Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư chuẩn bị các thủ tục đầu tư các công trình, DA năm 2018

Phòng Tài chính –KH, BQLDAKV

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

4

Đôn đốc nông dân thu hoạch hoa màu, thực hiện công tác làm vườn đợt 2 và hướng dẫn làm đất, chuẩn bị vật tư phân bón để tiến hành trồng cam đợt 1

Phòng NN, Trạm KN, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

5

Tiếp tục quy hoạch đất trồng cam ở các xã Hương Hòa, Hương Lộc, Hương Phú và kế hoạch làm vườn.

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

6

Tập trung tuyên truyền, vận động bà con chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018

Phòng NN, Trạm KN, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

7

 Chỉ đạo tỉa cành tạo tán cây cao su để hạn chế gãy đổ trong mùa mưa bão

Phòng NN, Trạm KN, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

8

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân không bán đất trồng cao su và chặt bán cây cao su đang trong thời kỳ khai thác mũ.

Phòng NN, Trạm KN, các xã

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

9

Hướng dẫn củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa rét, tiêm phòng vaccine vụ Thu

Phòng Nông nghiệp, KN, CNTY

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

10

Tiếp tục kểm tra phương án PCLB-TKCN, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu

Phòng Nông nghiệp, KT-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

11

Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch trồng dứa ở xã Hương sơn, trồng chuối đặc sản, trồng ớt tiêu và trồng gấc ở xã Thượng Lộ, Hương Lộc

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

12

Tiếp tục kiểm tra, rà soát đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới 2 xã Thượng Nhật, Thượng Quảng

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

13

Thực hiện thẩm định hồ sơ giao đất, thu hồi đất, thuê đất, cấp đổi CNQSDĐ và cấp GCNQSDĐ

Phòng TNMT; Trung tâm PTQĐ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

14

Tiếp tục thẩm định điều kiện bồi thường về đất và phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng  xây dựng công trình, dự án

Trung tâm PTQĐ huyện; phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

15

Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu đề án thu gom rác trên địa bàn huyện; theo dõi các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và khoáng sản

Phòng Tài nguyên-MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

16

Chỉ đạo tiến hành quy hoạch nghĩa trang các xã theo tiêu chí NTM

Phòng Tài nguyên-MT, các xã liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

17

Duy trì kiểm tra hệ thống mương thoát nước đường 14B; kiểm tra thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, vệ sinh vĩa hè trên các tuyến đường huyện, xã

Phòng Kinh tế-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

18

Kiểm tra chất lượng và đôn đốc tiến độ các công trình trên địa bàn

Phòng Kinh tế-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

19

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2018

Phòng Kinh tế-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

20

Tăng cường kiểm tra và khắc phục sửa chữa các điểm hư hỏng trên toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Phòng Kinh tế-HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

 

 

 

1

Kiểm tra công tác huy động số lượng học sinh các cấp học, ngành họcđảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

10

2

Chỉ đạo phát phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các cấp học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

10

3

Chỉ đạo các xã kiểm tra, phúc tra kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học và hoàn thành hồ sơ kiểm tra cấp huyện năm 2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

10

4

Phối hợp tổ chức tập huấn phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” và công tác gia đình năm 2017 cho Ban chỉ đạo cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Phòng VH-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng

10

5

Giám sát công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh nhất là sốt xuất huyết đang xảy ra

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

6

Kiểm tra liên ngành kiểm tra mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, thị trấn

Phòng Y tế, TTDS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

7

Kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

8

Chỉ đạo các xã, thị trấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017

Phòng Lao động, TB và xã hội

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

9

Chỉ đạo các cơ quan, khu vực tổ chức tết Trung thu cho các cháu

Phòng Lao động, TB và xã hội

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

10

Kiểm tra việc chi trả chế độ, chính sách tại các xã, thị trấn; đôn đốc các cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo

Phòng Lao động, TB và xã hội

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

11

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình 135 và các chính sách hỗ trợ cho đồng bào DTTS

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 10

III. Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Tiếp tục chỉ đạo tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

2

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương tại các xã, Thị trấn.

Ban chỉ Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

3

Giao chỉ tiêu biên chế và hoàn thành công tác tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

4

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

5

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

6

Tiếp tục thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

7

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ tại UBND xã Thượng Lộ

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

8

Tiến hành thanh tra đột xuất tại thị trấn Khe Tre

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

9

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL, thi hành PL.

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

10

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Luật Bảo vệ người tiêu dùng

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

11

Kiểm tra công tác tư pháp các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

12

Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tiếp dân tại trụ sở và lưu động theo kế hoạch

Văn phòng, Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 10

13

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, ban hành các quy trình ISO 9001:2008

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 10

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 801