Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của UBND huyện
False 2172Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Đề án, phương án, quy hoạch thông qua UBND huyện

1

Phương án bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

II

Chỉ thị, kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Kế hoạch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Kế hoạch tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị …và Nhân dân năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

 

Tháng 02

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào năm 2018

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

4

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

5

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

6

Chỉ thị công tác huấn luyện chiến đấu năm 2018

Cơ quan Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

7

Chỉ thị tổ chức xây dựng lực lượng DQTV năm 2018

Cơ quan Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

8

Chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

III

Quyết định

1

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Các quyết định xử lý sai phạm sau thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

3

Chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc miền núi năm 2018 theo Quyết định 2085

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

IV

Các báo cáo, chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

2

  Chương trình công tác tháng 03 năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai công tác tuyển quân năm 2019

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

2

Tổng kết công tác Bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

3

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày thành lập Đảng 03/2

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Ngày  02/02

4

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Tết cổ truyền

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Ngày  16/02

5

Lễ Giao nhận quân năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống chất lượng cao

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

2

Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

3

Chuẩn bị điều kiện và tổ chức Tết trồng cây

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

4

Phát động phong trào lập vườn, trồng hoa màu và gieo cấy vụ Đông Xuân đúng khung lịch thời vụ

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

5

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây cao su

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

6

Theo dõi, hướng dẫn công tác phòng, trừ sau bệnh cho cây lúa; diệt ốc bươu vàng

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

7

Tổng hợp báo cáo tình hình gia súc chết do mưa rét, gia súc bị dịch bệnh trên toàn huyện

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

8

Đầy nhanh tiến độ phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

9

Rà soát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu theo kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

10

Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

11

Theo dõi giá cả thị trường nhất là trong dịp Tết Nguyên đán

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

12

Chỉnh lý số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

13

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn công tác thu lệ phí vệ sinh môi trường năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

14

Tiến hành thẩm tra số liệu quyết toán năm 2017 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

15

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

16

Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lí các trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

17

Kiểm tra mức độ an toàn các trạm BTS, cột Ăng ten dưới 75m trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

18

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

19

Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

20

Triển khai ứng dụng các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thành công vào sản xuất và đời sống

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

21

Tìm thị trường và xây dựng thương hiệu cho hàng nông đặc sản của địa phương

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

22

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, làm việc với các đơn vị thi công để có PA dọn dẹp, vệ sinh các tuyến đường, mương thoát nước trước Tết Nguyên đán

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

23

Quyết định thu hồi đất, thu hồi giấy CNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

24

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

25

Quyết định giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

26

Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ lần đầu

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

27

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

28

Quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

29

Quản lý, giám sát vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

30

Thẩm định thủ tục đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

31

Thẩm định thủ tục đăng ký khai thác tài nguyên nước dưới đất

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

32

Thẩm định thủ tục lấy ý kiến UBND huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

33

Chỉ đạo Công ty VSMT xây dựng và triển khai các phương án thu gom rác trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

34

Triển khai thi công tác công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

TC-KH, Ban QLDA khu vực huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

35

 Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn

TC-KH, KT-HT, Ban QLDA khu vực huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

2

Tổ chức hội thi “vở sạch chữ đẹp” bậc Tiểu học

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

3

Chỉ đạo các trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng sau dịp Tết Nguyên Đán

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 02

4

Tổ chức phát thưởng cho học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 02

5

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại một số trường học trên địa bàn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 02

6

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

7

Tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân năm 2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

8

Tổ chức tọa đàm ngày thầy thuốc Việt Nam

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Ngày 27/02

9

Triển khai công tác phòng chống dịch

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

10

Phúc tra xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

11

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

12

Cấp phát tiền trợ cấp, quà tết Nguyên Đán cho các đối tượng được hưởng các chính sách

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

13

Kiểm tra việc chi trả chế độ chính sách và giải quyết hồ sơ

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

14

Phối hợp với các xã rà soát việc cấp thẻ BHYT các đối tượng chính sách, các đối tượng có nguy cơ thiếu đói để có phương án phân phối quà tết

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

15

Rà soát các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ đồng bào thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

16

Kiểm tra giám sát cấp thẻ BHYT cho các đối tượng ở thôn, xã ĐBKK

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

17

Triển khai kế hoạch đăng ký mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" lồng ghép đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước làng thôn văn hóa

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

18

Triển khai kế hoạch hoạt động các mô hình SLSS, Tảo hôn, MCBGTKS, Tiền hôn nhân và CLB Nam nông dân không có người sinh con thứ 3 trở lên

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

19

Triển khai kế hoạch vận động HMTN đợt II năm 2018

Hội chữ thập đỏ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

III

Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

2

Theo dõi tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

3

Triển khai kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

4

Triển khai kế hoạch về truyền thông và Trợ giúp pháp lý cho các xã, thôn nghèo năm 2018

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

5

Triển khai kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở, Kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Ban chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

6

Triển khai công tác bảo đảm Quốc phòng, phòng không nhân dân năm 2018

Ban chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

7

Triển khai kế hoạch thanh tra cho các cơ quan, đơn vị được thanh tra

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

8

Tham mưu triển khai kế hoạch Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 02

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.933
Truy cập hiện tại 943